Weekly News

Patrik Nilsson, VD på Kamstrup Sverige SAMHÄLLE

Globala utmaningar ställer höga krav på energisektorns leverantörer


Som global ledare inom intelligenta mätningslösar möter Kamstrup allt högre krav på sina produkter. Men med utrymme för innovation och utveckling fortsätter tillväxten att öka.

Med innovativa mätarlösningar för el, värme, kylning och vatten levererar Kamstrup till el-, energi- och undermätningsföretag över hela världen. Samtidigt ställs högre krav på både produkten och miljön – något som fått företaget och dess ingenjörer att utvecklas.

Från att ha börjat som ett enmansföretag, med den danska egenföretagaren Olaf Kamstrup vid rodret år 1946, har Kamstrup växt till att bli ett globalt storföretag inom mätindustrin. Under företagets resa har man mött en rad olika utmaningar som krävt modiga och svåra beslutsfattanden. Men med Olaf Kamstrups mantra ”det finns alltid en bättre lösning” i bagaget har utmaningarna fått företaget att växa både nationellt och internationellt.

År 2017s årsrapport som innehöll både ökat tillväxt och internationell expansion resulterade i en rekordomsättning och intäktstillväxten ökade för åttonde året på rad.
– Kamstrup är ett fantastiskt företag med fantastiskt hängivna ingenjörer där man lyckas vara innovativa samtidigt som man är stark och har lönsam tillväxt. Kärnan i företaget är att säkert och effektivt leverera mätvärden till kunden genom innovativ teknik och system, säger Patrik Nilsson, VD på Kamstrup Sverige.

Samtidigt är utmaningarna komplexa för de svenska elbolagen när vi nu ställs inför omfattande förändringar när det gäller elförsörjningen. I takt med att allt fler väljer elbilar och att det blir vanligare att producera energi lokalt genom sol- och vindkraft möter står branschen inför stora utmaningar.
– Den nya regleringen på elsidan gör att investeringsutrymmet minskar trots att kraven ökar på nätbolagen i att koppla in förnybar småskalig produktion, vilket är en erkänt svår balansgång.

Situationen beskrivs som mycket komplex och energisystemet börjar bli mer integrerat då fjärr- och kraftvärme spelar en allt större roll när effekttopparna ska jämnas ut till följd av de nya energikällorna.
– Behovet av multi utility baserade system och lösningar där vi får snabbare data och information från konsumenterna ökar starkt framöver, säger Patrik Nilsson.

Kamstrup är ett av få företag inom branschen som erbjuder multi-utility system, ett system som baseras på ett brett produktutbud som innehåller allt ifrån mätare till dataanalys vilket gör att man kan möta de behov som finns inom mätning av både energi och vatten.
– Kunderna omformeras och vi ser fler och fler kunder som blir multi-utilities. Redan i dag har vi lösningar som ger den flexibilitet som kunderna nu behöver för att kunna omvandlas till fullt fungerande multi-utility företag.

Samtidigt ökar kraven på investeringar av bolagen för att möta utmaningarna. Förändringen måste enligt Patrik Nilsson ske inom en snar framtid.
– Insamling, styrning och lagring behöver ske nära realtid redan om några år, detta gör det ännu svårare att investera i rätt teknologi, sannolikt så behövs det mer frekventa uppdateringar framöver vilket i sin tur skapar behov av nya affärsmodeller i syfte att eliminera teknikrisker till exempel.

Att ha tillgång till kvalificerade analysverktyg och elmätare spelar en allt större roll när det kommer till att möta utmaningarna och att investera rätt.
– Utan att mäta har vi inget att analysera, utan analys så kan vi inte göra prognoser, utan prognoser skapar vi troligen fel strategier och investerar felaktigt.

Tanken med att tillgodose behoven går hand i hand med den energiomställningsfas vi nu går in i globalt. Regeringens mål med att Sverige ska bli fossilfritt kräver ställer till exempel höga krav på hög kvalitet och uppdaterad teknik. I samband med omställningsfasen förutspås utility-företagen sättas på prov och där kommer Kamstrups lösningar in.
– Kamstrups kvalitet och flexibilitet kommer att ge kunderna den rörelseförmåga de behöver. Att ha rätt grund och plattform kommer att vara avgörande för våra kunder och Kamstrup är fast beslutna att leverera det till kunderna, säger Patrik Nilsson.

Förändringen och utvecklingen i branschen är ständig både när det gäller den tekniska utvecklingen och miljön.
– För oss är hållbarhet centralt. Kamstrup arbetar kontinuerligt med att förbättra sina processer för att bättre kunna svara upp mot dagens och morgondagens hållbarhetskrav. Det är en självklar del av Kamstrups affär. 

Dela artikeln

Journalist

Filip Beijer

Fler artiklar

European Media Partner

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor