Weekly News

Roboten revolutionerar vården

Sveriges befolkning blir allt äldre. Och med ökad ålder och fler multisjuka ökar behovet av omvårdnad liksom av läkemedel, som inte sällan tas felaktigt eller inte alls. Det problemet har Evondos nu löst med sin läkemedelsrobot.

Det är inte ovanligt att många äldre och andra multisjuka ordineras ett 10-tal eller ännu fler läkemedel mot olika besvär.

– För många är det svårt att komma ihåg när de olika medicinerna ska tas och i vilka doser, säger Clarence Jacobson, som är VD för Evondos svenska verksamhet. Än mer bekymmersamt blir det om minnet sviker som en följd av sjukdomar som leder till diagnosen demens.

För att råda bot på problemet har Evondos utvecklat en läkemedelsrobot.

– Roboten placeras i vårdtagarens hem eller i vårdtagarens rum om han eller hon bor i ett särskilt boende. Roboten laddas sedan med patientens läkemedel (Apodos) för upp till 14 dagar och sedan portionerar roboten ut rätt läkemedel vid rätt tillfälle, exempelvis morgon, middag och kväll.

Clarence Jacobson fortsätter:

– I god tid innan läkemedlet ska tas talar roboten om att det är dags. Det minimerar risken för felmedicinering samtidigt som följsamheten i behandlingen ökar. Roboten kan också programmeras så att den talar det språk som är användarens modersmål. På vår hemsida kan man se en liten film från Karlstad kommun som på ett bra sätt förklarar hur det hela fungerar.

Just följsamhet är ett vanligt och allvarligt problem inom vården. Enligt en studie av WHO tar endast hälften av vårdtagarna sina ordinarie läkemedel efter föreskrift.

– Med Evondos läkemedelsrobot är följsamheten över 99 procent enligt kliniska studier som gjorts av Rantanen et al, bekräftar Clarence Jakobson.

En annan fördel är att man inte riskerar att patienten överdoserar sina läkemedel för att man inte kommer ihåg om man tagit dem eller inte. Om vårdtagaren trots att automaten påmint ändå inte tar sina läkemedel hamnar dessa automatiskt i ett låst fack samtidigt som den som ansvarar för vården eller en anhörig får ett larmmeddelande skickat till sig om detta genom ett SMS eller den nya mobilapp som introduceras nu i vår, och kan ingripa.

När läkemedelsroboten garanterar att medicineringen sker på ett säkert sätt kan många äldre eller multisjuka fortsätta att leva ett tryggt och självständigt liv hemma.

Samtidigt som roboten innebär ökad frihet för vårdtagaren medför den flera fördelar för vårdgivaren. Förutom att man kan vara säker på att läkemedlen getts enligt ordination kan man planera personalens arbete mer effektivt.

I stället för att ha toppar, exempelvis tidigt på morgonen, när läkemedel ska ges till många kan arbetet spridas ut över dagen. Det innebär att problemet med delade turer kan minskas eller helt elimineras. Samtidigt får personalen mer tid över till den sociala biten av omvårdnaden. Fler hembesök kan också göras med oförändrad personalstyrka.

Evondos läkemedelsrobot har med framgång introducerats av flera kommuner i Sverige, Norge och Finland. Såväl brukare och personal som anhöriga är positiva.

– På kort sikt innebär detta direkta besparingar i verksamheten samtidigt som betydande besparingar kan nås på lite längre sikt genom att brukare kan bo kvar i sina hem längre och övergången till dyrare vårdformer skjutas fram, oavsett om man bor i en storstad eller i glesbygd.

– Indirekt kan också besparingar nås genom bättre hälsa och funktionsförmåga när användningen av läkemedel fungerar som det är tänkt, sammanfattar Clarence Jacobson. 

Fakta

Faktaruta:

Så här fungerar det!

1. Roboten placeras i vårdtagarens hem, på en bekant och säker plats, exempelvis i köket.

2. Roboten laddas med en rulle dospåsar för upp till 14 dagar.

3. Roboten läser automatiskt av personnummer och medicineringsinstruktionen på varje påse.

4. Roboten delar ut läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos och larmar om patienten inte tar sina läkemedel. 

5. Roboten larmar i god tid när det är dags att ladda en ny dosrulle.

Roboten revolutionerar vården

Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar