Weekly News

Intressanta utmaningar på Parker

Sep 26, 2018

Parker är ett globalt företag med huvudkontor i Cleveland, USA och har funnits i Sverige i 40 år och har sedan 2002 drivit framgångsrika traineeprogram. Jakten på talang fortsätter och för den som söker en flexibel arbetsplats med utrymme att växa, såväl lokalt som utomlands, är detta helt rätt plats att börja sin karriär på.

Bristyrkena som är i behov av kompetens

Sep 11, 2018 Är du sugen på att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och ha möjlighet att hitta drömjobbet direkt efter avslutad utbildning? Vi har sammanställt bristyrkena som är i behov av kompetens. 

Din största tillgång


Sep 11, 2018 Redan när jag sökte mitt allra första jobb för alldeles för många år sedan sa man att det första jobbet – och kanske framför allt det första bra jobbet – kräver tre saker: 1) kontakter, 2) kontakter och 3) kontakter. Nu, en bra bit in i gigekonomin står det klart att våra kontaktytor bara kommer öka i betydelse. Vi går mot en tid av å ena sidan kortare kontraktstider men å andra sidan desto fler möjligheter.

Skönhetsdrottning med intuition som ledstjärna

Oct 31, 2017

Vägen till framgång kan se ut på många olika sätt. I Skönhetsdrottningen Ida Backlunds fall har vägen till framgång varit rak (utåt sett men kantats av många dolda motgångar) och präglats av en entreprenöriell drivkraft med fast förankring i intuition och magkänsla.

"Som trainee lärde jag mig mycket"

Sep 28, 2017

Vi är mycket nöjda med våra traineer och de bidrar omgående till företaget, samtidigt som de naturligtvis får mycket stöd hela vägen, säger ABB:s Sverige-VD och före detta traineen Johan Söderström.