Weekly News

Skåne är en viktig logistisk knutpunkt

Feb 28, 2018

Skånes strategiska placering leder till ett ökat kapacitetsbehov vad gäller logistikflöden. Landskapets placering är optimalt för uppgiften – och det växer så det knakar just nu. Landskapet har blivit en viktig logistisk knutpunkt. 

Så blev Skåne en viktig logistisk knutpunkt

Feb 28, 2018

Skånes strategiska placering leder till ett ökat kapacitetsbehov vad gäller logistikflöden. Landskapets placering är optimalt för uppgiften – och det växer så det knakar just nu. Landskapet har blivit en viktig logistisk knutpunkt. 

Absolut fokus hos Absolut Vodka

Feb 28, 2018

Lokal stolthet och begränsad yta i kombination med en global kundbas är några av ingredienserna bakom framgångssagan Absolut Vodka. I varje fall ur ett leanperspektiv.

Logistiskt nav växer fram i Strängnäs

Feb 28, 2018

Strängnäs ligger mitt i expansiva Mälardalen. Det är också ett av huvudskälen till att många företag väljer att etablera sig här när man letar effektiva logistiklösningar.

Så bygger vi Sverige starkt och hållbart för framtiden

Feb 28, 2018

Sverige är ett exportberoende land med stark industri, men också ett land med långa avstånd. En fungerande infrastruktur och transportsystem som går att lita på är därför avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Att kunna ta sig till jobbet på morgonen, att det finns varor i butiken när vi ska handla och att vi kan resa över hela landet för att träffa släkt och vänner är viktigt för både ditt och mitt vardagsliv – men också för hela Sveriges utveckling.