Weekly News

ID-kapningar ökar lavinartat

Feb 28, 2018

Problematiken med ID-kapningar ökar lavinartat, även bland företag. Att kapa ett företags identitet är ofta lättare än att kapa en privatpersons identitet, vilket gjort att allt fler cyberbrottslingar inriktar sig på lukrativa företagskapningar. 

Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering

Feb 27, 2018

Risk Management har sitt ursprung från USA och blev ett begrepp under mitten av 1950-talet. Det var de stora industrierna som efter krigsslutet sökte nya sätt för att hantera dyra försäkringskostnader. Den som startade processen var professor Wayne Snider, Pennsylvania University, som ansåg att industrins försäkringshandläggare borde bli Risk Managers.