Weekly News

European Media Partner

Specialister på rätt content

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

Sedan starten har vi vuxit och är nu 85 anställda på fyra kontor runt om i Europa som varje år producerar över 300 kampanjer på sex olika marknader.
Vi är ett ungt, snabbt växande företag med en vision och ett mål att förändra och påverka det europeiska medielandskapet.

Vi tror på meningsfullt innehåll

Vår mission är att säkerställa så att våra kunders budskap når ut och påverkar deras målgrupp. För att uppnå maximalt resultat och uppmärksamhet skapar vi våra kampanjer från grunden med hög journalistisk kvalitet och strikta redaktionella riktlinjer.

Alla kampanjer produceras av oss internt och distribueras tillsammans med Europas ledande mediekanaler, som dagstidningar, magasin och på nyhets- och industrisajter.
En kampanj från oss påverkar hundratusentals människor och är ett utomordentligt sätt för företag att nå ut till en specifik målgrupp.


Vi fokuserar på content marketing och native advertising och våra cross media-kampanjer, som är en kombination av print och digitalt, får maximal genomslagskraft och når ut till relevanta läsare.

Share this article