European Media Partner

– Byggkostnaderna kan sänkas till hälften!


Byggbranschen kommer att utsättas för stora förändringar i framtiden. Precis som många andra branscher som omstrukturerats på grund av teknikutveckling. Det menar Lars Albinsson som menar att det som byggs i dag är onödigt dyrt.

Att bygga nytt i Sverige är dyrt och ineffektivt. Dessutom helt i onödan. Det menar Lars Albinsson som är expert på att driva stora, innovativa projekt.

Det har han med framgång gjort inom företag som Volvo, IKEA och Microsoft. Nu riktar han strålkastarna mot byggbranschen som han i många fall anser arbetar på ett förlegat sätt.
– I byggbranschen finns det stor potential till förbättring, säger han. Kostnaderna i nyproduktion av bostäder skulle utan vidare kunna sänkas med hälften samtidigt som man skulle kunna bygga mer innovativt och klimatsmart än vad man gör i dag.


I dag ligger Sverige i topp över länder i Europa där det är dyrast att bygga nytt samtidigt som kostnaderna för nyproduktion har ökat mycket snabbare än allt annat i samhället.
– När andra branscher, som exempelvis tillverkningsindustrin, effektiviserat står byggbranschen fortfarande kvar och stampar på samma plats som man gjort de senaste 20–30 åren, fortsätter Lars Albinsson.

– Resultatet blir att man många gånger bara byggt för en liten grupp människor som har råd med de nya, dyra bostäderna, som påfallande ofta dessutom är rätt mediokra vad gäller utformning, kvalitet och standard.

– Det verkliga behovet finns i stället i andra änden, billiga bostäder som vanliga människor har råd med.

Att det blivit som det blivit finns det flera skäl till, menar Lars Albinsson. Dels är byggbranschen av tradition konservativ. Man gör som man alltid gjort. Dels ligger man långt efter när det gäller nytänkande och framför allt digitalisering.
– Det är lite märkligt att det inte skett någon utveckling eftersom branschen samtidigt arbetar med små marginaler, konstaterar han.

Ett mått på byggbranschens ofta ineffektivitet är den effektiva tid som verkligt arbete utförs. En studie som Lars Albinsson refererar till visar att en rörmokare under en arbetsdag bara jobbar 1 timme och 22 minuter med kvalificerat installationsarbete.
– En tredjedel av arbetsdagen går åt till att vänta på att andra yrkeskategorier på ett bygge ska bli klara med sitt, en tredjedel ägnas åt okvalificerat arbete som att leta efter och bära material, verktyg med mera. Och en stor del av den sista tredjedelen ägnas åt planering och möten. Den produktiva arbetstiden har dessutom minskar med 30 procent under senare år.

– Klart att det blir dyrt då, för det här är inget som bara gäller för rörmokare.

Lars Albinsson understryker att byggbranschen måste lära av andra branscher som klarat av att effektivisera sin tillverkning.

Närmast till hands ligger kanske att jämföra med skeppsbyggnadsindustrin.
– Det handlar om komplicerad byggnation att exempelvis bygga ett kryssningsfartyg för 10 000 personer med hytter, restauranger och kök, pooler, spaavdelningar, teater, shoppinggalleria, casino maskinrum och mycket annat. Det är som att bygga en hel stad eller i varje fall en hel stadsdel.

– Det klarar man av på tre år från beställning till färdigt fartyg, dessutom till en bråkdel av de kostnader som det skulle vara förknippat med om det handlat som traditionellt bostadsbyggande.
– Förklaringen till att man lyckas är att man jobbar med digitala verktyg på ett helt annat sätt, där man exempelvis i detalj ritar klart hela projektet innan man sätter igång och därmed undviker sena förändringar som annars är vanligt vid bostadsbyggande.

Det gör också att man kan planera själva produktionen för när vem ska göra vad och hur, när material ska köpas in och hur man ska lösa logistiken så att allt finns på plats exakt när det ska användas, poängterar Lars Albinsson.

Lars Albinsson vill inte låta gnällig, men han understryker vid flera tillfällen att både beställare och byggare måste i grunden förändra många av sina processer för att minska slöseriet med arbetstid och material och att det förutsätter en övergripande digitalisering. Det hjälper inte att införa ny teknologi om man behåller ett ineffektivt sätt att arbeta.
– De som ser behovet och ändrar arbetsstrukturer först kommer att vara morgondagens vinnare. De som väntar blir förlorarna som kanske till och med slås ut i konkurrensen, summerar Lars Albinsson. 


Fakta

5 punkter som fördyrar byggandet

Ovana beställare med låg kunskap om byggnation eftersom man inte har vana av byggprocesser

Oligopolmarknad med liten internationell konkurrens

Dåligt utnyttjande av digitaliseringens alla möjligheter till effektivare byggande

Nationella och lokala regelverk som fördyrar byggprocessen

Stort slöseri med byggmaterial som slängs

5 punkter till billigare byggande

Ökad digitalisering som ger bättre planering och uppföljning

Industriell produktion med hjälp av robotteknik

Sluta tänka på att varje projekt ska vara unikt, vilket det oftast inte är, samt öppna för internationell konkurrens

Förenklade byggregler nationellt och lokalt

Utnyttja material och andra resurser mer effektivt

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor