European Media Partner
100 procent bonde håller lantbruket levande MAT & DRYCK

100 procent bonde håller lantbruket levande

Det krävs långsiktig planering för att föda upp KRAV-märkta djur, samtidigt som det också är roligare, enligt Olle Linder som driver lantbruk.

Det finns bra år och det finns dåliga år.

Under 90- och 00-talet ökade både konsumentintresset och efterfrågan när det gäller ekologiska och KRAV-märkta varor mycket, för att under senaste fem – tio åren ha exploderat. Ekologiskt och KRAV-märkt har kommit för att stanna i konsumenternas medvetande men att driva lantbruk generellt är ingen dans på rosor. Olle Linder driver ett diversifierat lantbruk strax utanför Uppsala, i Knivstatrakten. Olle har alltid varit intresserad av ekologisk odling och uppfödning.
– Jag är född och uppvuxen på gården, men jag har jag gjort lite annat emellan innan jag kom tillbaka och blev lantbrukare. Det är ett lantbruk med bra slättjord och en hel del skog och betesmark: ett diversifierat lantbruk helt enkelt. Grunden för ett lantbruk är växtodling, och det handlar främst om att odla foder till mina djur, jag har nötkreatur och grisar.

När Olle köper grisarna är de tre månader och väger 25-30 kg. Vanligtvis har Olle grisarna på gården i tre månader, därefter har grisarna kommit upp i en vikt på runt 120 kilo. Det krävs en hel del foder, helt enkelt.


Olle gläds åt stödet och intresset som kunderna signalerar. När Olle startade fanns det ingen direkt marknad för biodynamisk odling, men det har skett en utveckling med ett ökat intresse.
– Jag lade ju om rätt tidigt, jag tror till och med det hette alternativodling på den tiden. Jag tillhör numera veteranerna. Under hela 80-talet utbildade jag mig och var väldigt intresserad av biodynamiskt som inte var så välorganiserat och väldigt litet, och inte så stor marknad för.

Det är alltid svårt att driva lantbruk, menar Olle, men att driva ett ekologiskt lantbruk är lite roligare. Faktumet att det handlar om ekologisk odling gör att han får möjlighet att koncentrera sig på andra frågor, som till exempel hur han ska lägga upp odlingen.

Det krävs nämligen planering när man driver ett ekologiskt lantbruk. Därför arbetar Olle proaktivt och långsiktigt, alltid med gårdens bästa i tankarna.
– Jag tror inte att det är direkt lönsammare [än konventionell odling, reds. anm]. När man ska jobba med ekologiskt lantbruk ska det helst vara både roligt och lönsamt. När jag ställde om till ekologiskt var det just de här två jag ville fokusera på. En annan nyckelfaktor är den förbättrade kvaliteten på slutprodukterna, samt att jag kan få ut lite mer pengar för det som jag producerar på gården.

Sommarens torka är ett exempel på en extraordinär situation som påverkade många, särskilt den som driver ett lantbruk. Där menar Olle att det viktigaste är att ha en beredskap för tuffa tider. Det handlar om att planera för sämre tider och lägga undan en del av överskottet.
– Den beredskap man har som i alla fall jag hade, var att jag har en stabil ekonomi. När jag har haft ett bra år lägger jag undan en del av överskottet, det finns ju både bra och dåliga år.

Förra året hade jag en jättebra skörd. Det måste man vara beredd på, det ingår i hela företagandet, att ibland går det bra och ibland går det dåligt.

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor