European Media Partner

2030 ska alla IKEA:s produkter vara miljövänliga

IKEA:s hållbarhetsstrategi People & Planet Positive har målet att alla produkter ska bestå av återanvänt eller förnyelsebart material till år 2030.

“Vår ambition för 2030 är att ha en positiv påverkan på både människor och miljö, samtidigt som IKEA växer”

Trä är ett viktigt råmaterial för IKEA. Som en av de största träanvändarna i detaljhandelssektorn letar IKEA ständigt efter smarta sätt att använda materialet och köpa in det enligt högt ställda krav, säger Lena Pripp Kovac, hållbarhetschef Inter IKEA.

– Trä är hållbart, förnybart, återvinningsbart och vackert. Vårt mål är att allt trä ska komma från mer hållbara källor senast 2020. Som en av världens största köpare av trä har vi både ansvar och förmåga att göra en positiv skillnad för hur skogar sköts och råvaran används. 

 

IKEA:s hållbarhetsstrategi People & Planet Positive uppdaterades tidigare i år. Nu har företaget ännu större ambitioner och åtaganden än tidigare. 
– Vår ambition för 2030 är att ha en positiv påverkan på både människor och miljö, samtidigt som IKEA växer. En av de stora utmaningarna som vi adresserar i hållbarhetsstrategin är klimathotet. Där spelar materialen och hur de produceras en väldigt stor roll. För att bli klimatpositivt är målet att IKEA till 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser med mer än vad IKEA:s värdekedja ger upphov till, säger Lena Pripp Kovac. 


2030-målen är viktiga för IKEA. För att nå dem är det viktigt att arbeta tillsammans, menar Lena Pripp Kovac. 
– Det enda sättet att nå målen är om vi samarbetar med andra aktörer och uppmuntrar entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Vi vill vara drivande och samarbeta med alla, från råvaruleverantörerna, hela vägen fram till våra kunder och samarbetspartners. Ett konkret exempel är Sverige som är ett av våra viktigaste inköpsländer för trä. Här behöver vi samarbeta så att ännu fler skogsägare certifierar sina skogar. 

 

IKEA arbetar också tillsammans med olika intresseorganisationer och branschen i stort för att öka tillgången på hållbart producerat råmaterial.
– Det handlar om att hitta rätt teknik så att produkterna kan tillverkas på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön, samtidigt som så många som möjligt ska ha råd med dem, säger Lena Pripp Kovac.

 

De kommande åren kommer IKEA att öka användningen av cellulosabaserade material i sina textilprodukter som ett komplement till bomull. IKEA ska också ställa om till att bli cirkulära. Även detta mål är satt till 2030. 

– Att på allvar bli cirkulär betyder att vi möter upp människors förändrade livsstilar, förlänger produkternas och materialens livslängd, samt att vi använder resurserna, som materialen, på ett smartare sätt. Vi kommer att designa alla produkter redan från början med målet att de ska kunna användas på nya sätt, repareras, återanvändas, säljas vidare och återvinnas, säger Lena Pripp Kovac.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor