European Media Partner

3 intressanta byggprojekt

Framgångsrik digitaliseringsresa för Slussen

När Stockholms Stad handlade upp leverantörer för Slussen-bygget hade de bestämt sig för att ha krav på en hög digitaliseringsnivå, något som har visat sig mycket framgångsrikt.

Man har varit en modig och uthållig beställare som gjort en stor samhällsinsats då deras tydlighet, strävan och vilja har bidragit till en utveckling i byggbranschen där andra följer efter. Kan det fungera i ett så stort projekt som Slussen kan det fungera överallt.

ELU och Tikab har tagit fram en digital modellbaserad leveransplattform som sedan använts vid framtagandet av bygghandlingar. I ett övergångsskede har man gjort modellvyer av modellerna, så de nästan framstår som ritningar. Utskrivna modellvyer har förekommit, men ju längre projektet har gått desto färre utprintade modellvyer.

Att digitalisera ett stort projekt kräver att alla led måste vara uthålliga och inte ge upp. Men att det är ett så långsiktigt projekt är också en förutsättning för att alla ska hinna ta till sig och vänja sig vid att använda digitala modeller. För det är inte gjort i en handvändning att överge ett arbetssätt man använt i över 100 år.

ELU och Tikab har också bidragit till den digitala utvecklingen i projektet genom att vara ute och utbildat på plats hos användarna och visat hur det fungerar. Det är mycket givande och tagande i en sådan utvecklingsprocess, det gäller att förstå och respektera varandras roller samt vara prestigelös, och det blir samtidigt en väldigt spännande lärandeprocess.


Sahlgrenska blir en spännande miljö för Life Science

Visionen för Sahlgrenska Life är att det ska bli ett centrum för världsledande translationell forskning, utbildning, vård och innovation.

Det övergripande syftet med Sahlgrenska Life är att skapa en fungerande translation - överföring eller översättning - av kunskap mellan olika discipliner och sektorer. Till vården för ökad patientnytta, från vården för starkare forskning, utbildning och innovation.

Området kring Sahlgrenska haft ett geografiskt problem då Sahlgrenska Akademin med forskningen och utbildning ligger uppe på ett berg medan universitetssjukhuset ligger långt nedanför med en väl trafikerad led mellan sig. Med Sahlgrenska Life kommer dessa två världar att även fysiskt knytas ihop genom en hängande byggnadskropp mellan två fastigheter.

På båda sidor av den hängande byggnaden kommer kliniska laboratorier, forskningskluster, utbildningslokaler finnas. Däremellan kommer möten och samverkan att ske. Kärnan i Sahlgrenska Life består av translationella kluster där vårdanställda, forskare, anställda i näringslivet och andra aktörer arbetar sida vid sida. Målsättningen är att göra dödliga sjukdomar kroniska, och kroniska sjukdomar botbara.

Med möjligheter för fysiska möten kommer ett kraftfält skapas mellan forskningen, näringslivet och det kliniska, och då innovationer ofta uppstår i skärningspunkter mellan olika discipliner skapas även en arena för innovativa företag som kan växa. Verksamhetens utmaningar kommer bli att verkligen skapa mötesplatserna och det innovativa klimatet.


Nytt och spännande stadsdelskoncept i Karlastaden

När man kommer in i den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg ska det verkligen kännas i hela kroppen. Syftet är att på en och samma plats skapa en ny typ av boende, kontor och en livlig stadsmiljö.

Det första kvarteret som byggs är Karlatornet, ett hus med 73 våningar som blir Nordens högsta på 245 meter högt. Karlatornet blir ett nytt landmärke i Göteborg och även omgivande hus blir höga. Husen byggs även relativt tätt då det blir en helt bilfri stadsdel, med ett garage byggt under hela stadsdelen. Gatorna kommer bli mysiga och fyllda med olika typer av aktiviteter.

Gatumyllret skapas genom att alla gatuplan i fastigheterna blir kommersiella lokaler med ett brett utbud av restauranger, serviceinrättningar av olika slag och butiker. Våningsplanen ovanför gatuplanen blir kontor och därefter kommer bostäder. Syftet är att skapa en levande blandstad där man både bor, jobbar och har sin fritid.

I Karlatornet blir det ett unikt koncept för de boende. I lobbyn längst ner finns en reception som är öppen dygnet runt, allmänna ytor för mötesplatser samt tillgång till olika servicetjänster. Karlastaden blir en smart stadsdel där de boende erbjuds en uppkopplad vardag. I en app kan man exempelvis boka tvätt och städning, gymtider och även kommunicera med grannar.

En digital mötesplats för grannar där de kan låna verktyg av varandra, samordna aktiviteter och annat är ett nytt intressant grepp för att öka känslan av samhörighet bland de boende.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor