European Media Partner

3 Kommuner i framkant

Norrtälje hjälper seniorer att bli digitala

Norrtälje kommuns nya satsning Digidelhjälpen introducerar digitala tjänster för seniorer, så att de ska lära sig tjänster som Swish, BankID eller att video-chatta. 

– Vi har ett arbete med IT-guider sedan tidigare, som Datorskolan tagit fram i samverkan med oss. Dessa bygger på enkla förklaringar och en steg-för-steg-guide i hur man gör för att exempelvis sms:a, berättar Peter Svärdh som är IT-samordnare på Norrtälje Kommun.

– Det kan tyckas banalt, men faktum är att även om guiden som handlar om att sms:a, är den enklaste, så efterfrågas guider som är ännu enklare, fortsätter Peter.


Kommunen har arbetat hårt för att skapa digital delaktighet hos seniorer och glappet mellan generationer är enormt. Detta är någonting som leder till att seniorer får svårt att klara vardagssituationer utan assistens från yngre.

– Man ska komma ihåg att många av dem inte har sin familj i närheten, och digitala tjänster är idag grundläggande för att man ska vara helt delaktig i dagens samhälle.


Digidelhjälpen finns att hämta på biblioteken i Norrtälje, men har man svårt att ta sig ut går de även att få dem hemskickade på posten.

– Min mamma är 79 år och idag använder hon BankID, smsar och Swishar. Hon tycker även det är bra att man kan flytta runt applikationerna på en Iphone och organisera dem med hjälp av It-guide, berättar Peter avslutande.

Värmdö introducerar digitala metoder för sina seniorer

Värmdö kommun började diskutera hur de kunde fortsätta att utveckla arbetssätt och metoder med hjälp av digitala hjälpmedel, inom verksamheten, för att inkludera seniorer och förhindra det digitala utanförskapet.Mahria Lövkvist


– Vi har sedan ett par år testat olika lösningar i verksamheterna och vi tror att det är den rätta vägen framåt. När man beslutar sig för att införa nya arbetssätt eller produkter så behöver man även följa upp och utvärdera vad medarbetare och kunder tycker, för att nå mesta möjliga utväxling och nytta.

– Vi har startat ett projekt på ett av våra särskilda boenden för äldre där vi ska testa nya produkter bland annat smart dusch, smart toalett och sensor med AI under en period vilket vi hoppas ger kunderna integritet, trygghet och självständighetshöjande effekter men även frigör varma händer i vården där de behövs som mest, säger Madeleine Qvarforth som är Digitaliseringsstrateg på Värmdö Kommun. Vi har också startat projekt utifrån möjligheterna att utöka stödet till anhöriga och att motverka ofrivillig ensamhet, berättar Mahria P Lövkvist som är Kontorschef.


Vi har även surfplattor för att underlätta kommunikation med anhöriga. Vårdplaneringar genomförs idag via digitala möten.


Värmdö Kommun menar att de ligger i startgroparna och att de har ett stort mod, en ihärdighet och vilja att prova nya saker, både för personal och för sina kunder. 

– Framåt tänker vi starta behovsdrivna innovationsprojekt och testa-på lägenheter med olika digitala hjälpmedel och produkter gärna i partnerskap med universitet, forskning och näringslivet, säger Madeleine Qvarforth. 

– Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om en vision för äldreomsorgen där vi bland annat lägger mycket fokus på digitala utvecklingsområden, fyller Mahria Lövkvist i avslutande.


Digital kunskap skapar självförtroende

DigidelCenter är en plats på Säters bibliotek som erbjuder stöd, vägledning och pepp till det digitala. 


Jonna Steinrud & Jenny Eriksson


– Vi vill skapa en lättillgänglig verksamhet för digital delaktighet och därmed spela en viktig roll i vårt lokalsamhälle. Sedan 2017 har vi en skaparverkstad som heter Fixoteket där vi kombinerar teknik och skapande för alla åldrar och sedan 2019 ett DigidelCenter, som fokuserar på vår gemensamma digitala vardag, säger Jonna Steinrud, som är processledare för DigidelCenter Säter.

– Många som kommer till oss känner sig stressade och utanför det digitala livet men med vår hjälp kan de hitta de digitala pusselbitarna som gör vardagen enklare. Jag skulle säga att digital kompetens är en hälsofråga. Sedan finns det också bildningsaspekten då man med digitala verktyg kan lära sig nya saker. Dessutom är det kul, man kan få extra guldkant på livet, fyller Jenny Eriksson i, som är digital vägledare i DigidelCenter.


De flesta som besöker DigiCenter idag är seniorer men det är även en hel del unga som söker sig till digitala aktiviteter. DigidelCenter är precis som biblioteket till för alla åldrar.

– Just nu håller vi på med ett material som vänder sig till föräldrar och barn och som vägledare om trygghet på nätet, säger Jenny.

Responsen har varit väldigt positiv och Jenny berättar vilken skillnad det gör.

– Många besökare får ökat digitalt självförtroende. En besökare sa så fint, ’Tack. Du fick mig att tro att jag kan. Nu vågar jag prova själv’.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor