European Media Partner

8 spännade Traineemässor 2018

Står du inför valet att gå från utbildning till arbetslivet? Många företag letar efter traineer som kan växa inom deras organisationer. Vi har samlat åtta spännande Traineemässor som du inte får missa under 2018

1. Camusmässan, Örebro Universitet 
På Örebro universitets Campusmässa står bredden i fokus, och siktet är inställt på att rekryteringsdagen ska kunna erbjuda något för i princip alla studenter på universitetets 80 program.
– Det gör att vi inte bara kan erbjuda något för alla våra studenter, utan ger samtidigt deltagande företag ett betydligt större urval, vilket har varit väldigt uppskattat, förklarar Giulia Randolfi Fagerlund som är projektledare för Campusmässan, och utvecklar:

– Det är viktigt att poängtera att detta inte bara är en dag för sistaårsstudenterna som söker jobb efter utbildningen, utan lika mycket för nyare studenter som kanske är på jakt efter extrajobb, examensarbete eller de som egentligen bara vill lära sig mer om olika företag och kanske bli inspirerade inför framtida val.

De mellan 5 000 – 6 000 studenter som varje år besöker rekryteringsdagen kan också se fram emot spännande föreläsningar, företagspresentationer och en möjlighet till individuella samtal med potentiellt intressanta företag för att skapa de där så användbara relationerna för framtiden.
– Vi arbetar tillsammans med studenterna när vi bjuder in företag till mässan och vi försöker lyssna på vilka önskemål de har, just för att vi ska få den där bredden som är så viktig för oss, avrundar Giulia Randolfi Fagerlund. 2. Högvarv 2018, Mälardalens högskola
 Nathalie Johansson, projektledare för Mälardalens Studentkårs arbetsmarknadsmässa Högvarv 2018, är tydlig i sitt budskap:
– Vi vill erbjuda den bästa möjligheten för studenterna att hitta sitt framtida drömjobb!

– Målet med Högvarv är att erbjuda studenterna ett bra sätt att komma i kontakt med näringslivet oavsett om det gäller sommarjobb, examensarbete eller helt enkelt för att hitta ett bra jobb efter avslutade studier.

Organisationen bakom Högvarv strävar varje år efter att få en variation av företag att besöka mässan, där studenterna själva får framhålla eventuella önskemål avseende deltagande företag eller organisationer. Även om vissa branscher står för merparten är många olika näringsgrenar och inriktningar på plats för att locka till sig framtida medarbetare.
– Vi vill gärna kunna erbjuda en bredd, även om en stor del av företagen kommer från bygg, teknik och IT, menar Nathalie, som dock ser en relativt stor variation under åren.

Med tanke på att nätverksbyggandet är en central del erbjuder Högvarv en rad relationsfrämjande aktiviteter som är direkt kopplade till mässan.
– Man kan ta del av CV-föreläsningar, entreprenörsföreläsningar, företagspresentationer och givetvis det avslutande minglet där många konkreta kontakter skapas, avrundar Nathalie Johansson.3. Lava 2018, KTH
 Den åttonde februari är det dags för KTH:s samhällsbyggnadssektions årliga arbetsmarknadsdag Lava 2018 där främst studenter och företag inom samhällsbyggnadssektorn träffas och bygger relationer. De 125 utställande företagen kommer att få chansen att träffa drygt 3 000 studenter som söker något företag eller organisation att skriva examensarbete om, sommarjobba hos eller kanske bli rekryterad till efter avslutade studier.
– Lava 2018 är Sveriges i särklass största arbetsmarknadsmässa för en enskild sektion, förklarar Josefin Berglund, projektledare.

Även om Lava 2018 är öppet för alla studenter, så ligger av naturliga skäl tyngden inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Såväl internationellt ledande som mindre lokala företag bjuds in för att skapa ett brett och spännande urval.

Studenterna kommer främst från KTH:s samhällsbyggnadssektion som består av civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad och de två kandidatprogrammen Fastighet och Finans samt Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling.

Både veckan före Lava 2018 samt under själva veckan genomförs föreläsningar, presentationer och seminarier, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de där så viktiga mötena.4.Branschdagen 2018

Samhällsutvecklingen står av naturliga skäl i fokus när V-sektionen vid Lunds Tekniska Högskola anordnar sin traditionsenliga arbetsmarknadsmässa Branschdagen. Målet är att erbjuda en möjlighet för studenter och företag att skapa nya och starka relationer som förhoppningsvis kan leda till såväl examensarbeten, sommarjobb som nyrekryteringar, främst då inom väg- och vattenbyggnad och lantmäteri.
– Även om samhällsutveckling i stort är det övergripande området så är det främst studenter, ofta från civilingenjörsprogrammen, och företag med intresse och verksamhet inom just Väg- och vattenbyggnad och Lantmäteri som vi siktar in oss på, förklarar Stina Skarpmyr, projektledare för Branschdagen 2018, och utvecklar:

– Eftersom vi är en etablerad och erkänd arbetsmarknadsmässa lyckas vi locka till oss flertalet av företag år efter år, vilket gör att vi kan erbjuda en välfungerade mässa med stort fokus på nätverksbyggande inom just de här områdena. Många av företagen kommer från just byggbranschen, men inte uteslutande.

I samband med själva mässan erbjuder Branschdagen ett flertal relaterade aktiviteter som inspirationsträffar och föreläsningar och inte minst möjligheten för studenterna att hålla individuella möten med företag de är nyfikna på.
– Det brukar vara oerhört efterfrågat eftersom det erbjuder unika möjligheter att skapa och utveckla långsiktiga relationer, avrundar Stina.5. BAM 2018 
BAM är givetvis öppen för alla, men i första hand riktar den sig till BTH-studenter som studerar inom lärosätets två spetsområden: IT och hållbar utveckling.
Därmed kan man förvänta sig såväl studerande som utställande företag inom maskinteknik, industriell ekonomi, spelprogrammering, mjukvaruutveckling, IT-säkerhet, medieteknik, hälsa och vård samt stadsplanering.

Avsikten med BAM är att förenkla studenternas kontakt med näringslivet och att den är en naturlig mötesplats där man kan träffa potentiella framtida arbetsgivare eller arbetskollegor, eller kanske hitta samarbetspartners för det där viktiga examensarbetet.
Mässan avrundas med ett mingel där utställare och studenter kan ta tillfället i akt och träffas i en mer avslappnad miljö och diskutera framtida möjligheter.6. Gösta 2018
IT-arbetsmarknadsdagen Gösta handlar mycket om att bygga nätverk på sikt. Även om många av sistaårsstudenterna aktivt söker spännande anställningar efter examen, är det lika många studenter och företag som söker mer långsiktigt.
– Den kanske viktigaste funktionen med Gösta är att erbjuda en möjlighet att bygga hållbara, långsiktiga och förhoppningsvis även lyckade relationer mellan företagen och våra studenter, förklarar Andreas Ågren, projektledare för Gösta.

Även om IT-arbetsmarknadsdagen av naturliga skäl handlar mycket om IT och därtill kopplade områden, är Andreas mån om en bibehållen balans:
– Hit kommer globala, nationella och lokala företag och egentligen från alla branscher. Visst, IT är i fokus, men det är ju något som alla arbetar med idag. Vi eftersträvar en stora varians vad det gäller företag och organisationer som deltar.

Eftersom just det långsiktiga relationsbyggandet är centralt, erbjuds flera av de deltagande företagen att redan före arbetsmarknadsdagen hålla föreläsningar för studenterna för att där påbörja relationsbyggandet.
– Dessutom arrangerar vi en mycket uppskattad mingelkväll efter själva mässan, då ett visst antal studenter får möjligheten att lära känna tio utvalda företag lite bättre under avslappnade former, förklarar Andreas, som precis som tidigare år kan garantera en imponerande och spännande samling företag och organisationer på jakt efter framtida IT-medarbetare.

8 spännade Traineemässor 2018

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor