European Media Partner

Absolut fokus hos Absolut Vodka

Lokal stolthet och begränsad yta i kombination med en global kundbas är några av ingredienserna bakom framgångssagan Absolut Vodka. I varje fall ur ett leanperspektiv.

– Vi använder inte begreppet Lean i vardagligt tal, vi föredrar att kalla det ett ständigt förbättringsarbete, säger Peter Neiderud som ansvarar för logistiken och flödet på Absolut Vodkas fabrik i Åhus.

– Vi har en lokal stolthet över att kunna fortsätta göra som vi alltid har gjort här och det har ställt krav på oss att ständigt våga vara innovativa. Fabriken, vars historia går tillbaka till tidigt 1900-tal, ligger där den har legat sedan produktionen av Absolut Vodka startade för snart fyrtio år sedan. Den ligger mitt i centrala Åhus med privata hem som grannar på tre av byggnadens fyra sidor. Placeringen gör att expansionsmöjligheterna är minimala, något som har ställt speciella krav på produktionsförloppet. Närheten till grannarna gör att produktionen endast kan ske dag- och kvällstid. Huvudfabriken är liten och ytan måste användas till produktionsutrustning. Därför är också lagringsmöjligheterna små. 


Absolut har ett tätt samarbete med sina underleverantörer som med hjälp av mjukvara delar produktionsplanen med varandra. Den uppdateras två gånger om dagen för att ta höjd för de ändringar som sker under produktionsförloppet. På så sätt upprätthålls ett flödessamarbete och en leveranslogistik som kan svara inom ett par timmar. Samarbetet ställer krav på att leverantörerna men å andra sidan har Glasbruket Ardagh Group levererat glasflaskor sedan produktionen av Absolut Vodka startade 1979 och emballageföretaget Smurfit Kappa nästan lika länge.

Läs även om varför rätt förpackning är ett viktigt konkurrensmedel

För 15 år sedan började Absolut Vodka arbeta med tvärfunktionella förbättringsteam, som då fick lära sig olika metoder för förbättringsarbete. Därefter började teamen arbeta med de problem som var störst och så skapade de en förbättringsplan. Arbetet med att förbättra och förfina har genomsyrat alla produktionslinjer och numera fungerar dessa förbättringsteam så väl att de själva kan starta förbättringsprocesser när behovet uppstår. Förbättringstänket har också nått de administrativa processerna och i alla led får alla berörande även cheferna och ledningsgrupper delta i arbetet. Moderföretaget Pernod Ricard håller sina utbildningar i företagets produktionssystem på plats i fabriken i Åhus, trots dess beskedliga storlek, för fabrikens arbete ligger i framkant. 


Absolut Vodka har ett koncept kallat One Source, vilket innebär att oavsett var i världen man köper en flaska så är flaskan fylld i Åhus. – Vårt Destilleri i Nöbbelöv, cirka 20 kilometer från Åhus, tillhör världens mest energieffektiva destillerier vilket vi är väldigt stolta över, säger Peter Neiderud. Absolut strävar också efter en cirkulär ekonomi och varje dag utfodras över 200 000 grisar och kor med restprodukter från Destilleriet. 

Företagets nybyggda satellitfabrik 
har i dag en produktionslinje som i kombination med de fyra produktionslinjerna på huvudfabriken förser kunder över hela världen med cirka elva miljoner nio-liters kartonger varje år. Cirka 80 procent av de 18–20 000 pallar gods som fraktas ut i världen varje månad fraktas miljövänligt med båt från hamnen i Åhus. Godset fraktas till hamnen i träpallar men precis innan lastning ersätts träpallen med en pappskiva, ett så kallat slip-sheet för att undvika att frakta träpallar runt i hela världen och i stället återanvända dem på hemmaplan. Företaget undviker i möjligaste mån plastmaterial eftersom plasten, som känt, inte återvinns i större delar av världen och i stället hamnar där den inte hör hemma. Metoderna är inte bara miljömässigt gynnsamma men även ekonomiskt fördelaktiga.

Läs även om hur Sverige ska bli en vinnare i framtidens industrilandskap

Lokal stolthet och begränsad yta i kombination med en global kundbas är några av ingredienserna bakom framgångssagan Absolut Vodka. I varje fall ur ett leanperspektiv.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor