European Media Partner
Agera nu för att dra nytta av Öresundsregionens potential KRÖNIKOR

Agera nu för att dra nytta av Öresundsregionens potential


Nästan 19 år efter att Öresundsbron invigdes är det svårt att tänka sig en vardag utan den. Få investeringar har betytt mer för Öresundsregionens utveckling. I dag det Nordens största arbetsmarknad- och storstadsregion med över fyra miljoner invånare som står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Även om flera gränshinder kvarstår är Öresundsregionen i dag en sammanhållen och väl fungerande region som råkar befinna sig i länder.

Gränskontroller och händelser i vår omvärld har kortsiktigt försvårat för en fördjupad Öresundsintegration. Samtidigt ser vi andra krafter som framöver knyter oss närmare varandra. Runt 2028 väntas den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland (Fehmarn bält) stå klar. Med den kommer restiden mellan Malmö och Hamburg förkortas från dagens fem timmar till under tre. Malmö kommer att, tillsammans med Köpenhamn och Hamburg, agera motorer i en ny nordeuropeisk storregion med cirka nio miljoner invånare.

Nya möjligheter öppnas upp för människor att besöka, studera eller arbeta över gränserna. Nya marknader öppnas upp för företag och för nya jobb. Nya möjligheter öppnas upp för att styra tillväxten mot ökad andel av hållbara transporter till Sveriges största exportmarknad, Tyskland.

Här finns en enorm potential för såväl vår region som för våra länder, om vi förbereder oss rätt. Därför planerar Malmö stad tillsammans med Köpenhamn för världens första internationella metrolinje, Öresundsmetron, mellan och inom våra städer. Den ger två effekter:

Öresundsmetron förkortar restiden mellan Malmö C och Köpenhamns C med 15 minuter jämfört med i dag, vilket innebär att en miljon fler människor får max en timmes resväg till andra sidan Öresund. Annorlunda uttryckt, arbetsmarknaden växer med ett helt Stockholm.

Kanske ännu viktigare långsiktigt är att en Öresundsmetro avlastar Öresundsbron för framtida miljövänliga godstrafikökningar i takt med att Fehmarn bält-förbindelsen öppnar, genom att flytta pendlingen över sundet från bron till metron.

Rätt hanterat kommer dessa framtida investeringar att också bidra till att lösa många av morgondagens problem med miljö- och klimatomställning, växande ojämlikhet, en åldrande befolkning och kompetensbrist. I Malmö ser vi en alldeles särskild förutsättning med en befolkningsstruktur som är ung och global. Men då krävs det att vi redan i dag satsar på att alla ska ges möjlighet att ta del av denna utveckling. Det handlar om att satsa på kompetensförsörjning och ge människor chansen att komma in i arbete. Ingen aktör kan göra detta själv. Vi har alla ett ansvar i näringslivet, föreningslivet och det offentliga.

Katrin Stjernfeldt Jammeh,

Kommunstyrelsens

ordförande i Malmö

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor