European Media Partner

AI-tekniken kan revolutionera vården

Som läkare och forskare med ett gediget datateknikintresse är det inte så konstigt att Max Gordon fastnat för och specialiserat sig inom artificiell intelligens (AI) kopplat till vården i allmänhet och ortopedi mer specifikt.

Digitaliseringen inom vården har pågått under en längre tid och har skapat oanade möjligheter för utvecklingen av artificiell intelligens – men hittills har vi knappt sett början på det som i mångt och mycket kan revolutionera delar av vården.
Max Gordon, specialistläkare på ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet, insåg tidigt möjligheterna med artificiell intelligens inom vården.
– Egentligen kan man säga att AI i dag inte finns inom vården, i alla fall inte i någon större utsträckning. Min uppfattning är emellertid att vi står inför en revolution de kommande åren. AI kommer att kunna sätta patienten i centrum där sjukvården inte längre centreras kring diagnos och standard-PM utan kring en individualiserad diskussion kring vilka risker och fördelar olika behandlingar medför, hävdar Max.

En bidragande faktor är digitaliseringen, något som under en tid tillbaka anammats av stora delar av vården. Därmed skapas helt nya möjligheter att låta datorsystemen analysera underlagen. Datorer har förmågan att analysera mängder med data, dygnet runt och utan pauser. Även om användningen av AI fortfarande är i sin linda, har man kommit en bra bit inom bland annat ortopedi, där datorsystemen används till att analysera röntgenbilder.
– Det är ju alltid bra att börja plocka den lågt hängande frukten och just röntgenbilder är ett naturligt sätt att utveckla system för AI inom vården. Vi har tillgång till stora mängder röntgenbilder som vi tolkar med hjälp av deep learning, en typ av AI, förklarar Max Gordon och tillägger:
– Genom att datorn hela tiden lär sig, blir diagnoserna bättre och bättre i takt med att användningen ökar.

Det är alltså systemet som analyserar den specifika röntgenbilden och jämför den med data som redan finns i systemet för att därmed kunna ställa en diagnos, något som läkaren använder för planeringen av vårdinsatser:
– Målet är att tolka röntgenbilder av frakturer med hjälp av tekniken, bl.a. för att bättre förutspå vilka frakturer som behöver opereras. Sedan är det ju trots allt läkaren och patienten som bestämmer vad man ska göra. Men nu kan dessa beslut baseras på ett stort antal liknande fall och vilka metoder som har fungerat bäst vid liknande situationer, t.ex. en fraktur på ett specifikt ställe. Det ger såväl patienten som läkaren större trygghet, menar Max, som ser att läkarrollen i framtiden kan bli mer konsulterande:

– Innan vi i framtiden kommer till en situation när datorer och robotar tar hand om allt, behöver patienten någon att prata och framför allt rådgöra med, och där kommer läkaren att fylla en viktig roll, då med underlag som tagits fram med hjälp av AI.

Med tanke på detta är det kanske inte så konstigt att man förutspår att AI kommer att förändra mycket inom vården framöver. Men hur snabbt detta kommer att gå är betydligt mer osäkert.

Även om anledningarna är flera, vill Max Gordon gärna framhålla att just komplexiteten gör att det tar längre tid än vad man kanske väntar sig:
– Det är inte så lätt som många tror. Det gäller att veta var och hur man ska söka och i många fall är det väldigt många parametrar som påverkar en sjukdom och då tar det tid och stora mängder data innan man kan få fram trovärdiga och relevanta diagnoser. Databruset blir annars för omfattande och algoritmerna får svårt att lära sig.

Samtidigt går forskningen framåt med stormsteg och inom bland annat ortopedi och mammografi har man kommit en bra bit i utvecklingen. Incitamentet för fortsatt utveckling är också stort, då man med hjälp av AI kan göra stora kostnadsbesparingar inom vården och samtidigt förbättra patientsäkerheten.

Max Gordon och hans forskargrupp hoppas därför kunna bereda väg för andra områden:
– Vi arbetar mycket med röntgenplåtar och dessa har sedan länge digitaliserats, vilket gör att det är tacksamt att använda i utvecklingen av AI, samma sak gäller andra röntgenbilder som mammografi och bilder på hudförändringar. Här ser vi redan stora möjligheter med AI och det är svårt att tänka sig att det inte kommer att spridas till andra discipliner, även om det kanske tar längre tid. 

Som läkare och forskare med ett gediget datateknikintresse är det inte så konstigt att Max Gordon fastnat för och specialiserat sig inom artificiell intelligens (AI) kopplat till vården i allmänhet och ortopedi mer specifikt.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor