European Media Partner

Allt fler företag väljer att satsa på solenergi

Dagens svenska elpriser är låga, men mycket talar för att elpriset kommer att fördubblas under de närmaste 10-15 åren. Redan i dag kan solenergi hjälpa företag att ta kontroll över delar av sina energikostnader.

– En solkraftsanläggning beräknas ha en livslängd på minst 30 år

I Sverige har vi vant oss vid att ha låga energikostnader vid en internationell jämförelse. Men hur det blir i framtiden är mer ovisst.
– Mycket talar för att elpriserna kommer att skjuta i höjden under kommande år som en direkt följd av att den svenska kärnkraften fasas ut samtidigt som många av våra stora vattenkraftverk står inför omfattande och kostsamma renoveringsbehov, säger Christoffer Caesar, VD för Swede Energy som är ledande inom att utveckla solcellsanläggningar åt företag i Sverige.

Redan om drygt 10 år förväntas priset per kilowattimme ha ökat från dagens 30 öre till 60 öre. Vi talar alltså om en fördubbling. Oron över den framtida utvecklingen gör att allt fler proaktiva företag har börjat se över sitt kommande energibehov för att hitta kostnadseffektiva alternativa lösningar
– Till viss del handlar det om mer traditionell energieffektivisering, men i dag handlar det framför allt om att hitta lösningar för att i framtiden kunna bli självförsörjande när det gäller el och på så sätt också få långsiktig kontroll på energikostnaderna, fortsätter han.

Christoffer Caesar är VD för Swede Energy 

Parallellt med utfasningen av kärnkraften och ett stort, kostsamt behov av att förbättra elnätet, pågår en energiomställning av hela samhället. Där spelar förnybar energi huvudrollen. Det handlar om solenergi och vindkraft, men även om exempelvis skogsråvara.
– För många företag är detta en central fråga som direkt påverkar såväl konkurrenskraft som lönsamhet, säger Christoffer Caesar. Många har också påbörjat resan att bli energioberoende. Och det är här solenergin kommer in i bilden som det kanske mest intressanta alternativet. Dels på grund av att tekniken nu är mogen, dels som en följd av att en korrekt anpassad solkraftsanläggning är lönsam även över relativt kort tid.

– En solkraftsanläggning beräknas ha en livslängd på minst 30 år och en återbetalningstid på 10 år, berättar Christoffer Caesar. Det talar för en god lönsamhet över tid.

Ett företag som har beslutat att investera i en solcellsanläggning är Åbro Bryggeri i Vimmerby, där arbetet med installationen är i full gång.
– Närmare 35 procent av bryggeriets elförbrukning kommer med den nya anläggningen att säkras under en solig sommardag, förklarar Christoffer Caesar. Anläggningen består av 1 780 solpaneler om totalt 3 500 kvm av bryggeriets stora tak.


Pågående byggnation av en av Sveriges största solcellsanläggningar åt Åbro Bryggeri i Vimmerby.


Ett annat företag som ser möjligheterna med solenergi är transportföretaget DHL.
– Vi har nyligen slutit ett samarbetsavtal med DHL. En rad faktorer pekar på att trafik med lastbilar kommer att ske med eldrift, och tillsammans ska vi arbeta fram en strategi där företagets stora lager kan bli solcellsanläggningar som sedan kan användas för att snabbladda lastbilar som kommer för att lämna eller hämta gods.

En annan orsak till det kraftigt ökade intresset för solcellsanläggningar är att det aldrig tidigare varit lika lönsamt för kommersiella fastigheter och industrier att satsa på solkraft och solceller som nu.
– En rätt optimerad solkraftanläggning ger ungefär 10 procent i avkastning. Till det ökade intresset bidrar även det 30-procentiga statliga investeringsstöd som man kan få i år och nästa år, och som jag tycker man ska passa på att dra nytta av.

Christoffer Caesar pekar också på vikten av att välja rätt leverantör.
– Eftersom det handlar om en långsiktig investering som kostar en hel del gäller det att få en anläggning som är optimerad för just den fastighet och den verksamhet den ska förse med energi. För det krävs det både kunskap och erfarenhet av ingenjörer som vet hur man designar en optimal anläggning.

– Där vågar jag påstå att ingen annan leverantör kan konkurrera med oss, vare sig det gäller optimering eller driftsäkerhet. Även om priserna på solceller generellt sett har gått ned kan företag med större omsättning erbjuda bättre priser och vi är en av de större leverantörerna i branschen.

Till sist vill Christoffer Caesar lyfta fram att en solcellsanläggning, rätt dimensionerad, lyfter värdet på själva fastigheten.
– Det kanske man inte alltid tänker på, men det är viktigt att ha med sig om det en dag blir aktuellt att sälja fastigheten.

6 viktiga råd inför investering i solkraft

1. Välj en leverantör med kunskap i att designa och optimera energianläggningar.

2. Begär en produktionsberäkning optimerad utifrån fastighetens elförbrukning.

3. Kontrollera att leverantören är teknikoberoende och fri att välja de komponenter som är optimala för just din fastighet.

4. Begär en lönsamhetsbedömning över anläggningens hela livscykel med transparens kring samtliga antaganden, till exempel prisantagande för både el och gröna certifikat – både för internförbrukad el och för såld överskottsel.

5. Säkerställ att du köper en entreprenad med funktionsgaranti, till exempel i enlighet med ABT06.

6. Välj en leverantör med lång historik som sannolikt finns kvar de kommande 30 åren om några problem skulle uppstå.


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor