European Media Partner

Allt fler vill göra karriär inom den offentliga sektorn

Hur får man fler att bli intresserad av att jobba inom den offentliga sektorn? Det är utgångspunkten för det traineeprogram som drivs av Familjen Helsingborg, och som syftare till att hitta framtidens ledare, chefer och specialister.

Familjen Helsingborg består av 11 nordvästskånska kommuner. Inom traineeprogrammet deltar tio av dem – Helsingborg, Landskorna, Höganäs, Ängelholm, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp och Örkelljunga samt det kommunala bolaget NSVA.
– Vi vill att fler unga, drivande människor ska se att det finns intressanta och utmanande möjligheter att göra karriär inom offentlig verksamhet och vilja jobba hos oss, säger Anna Rydberg som är projektledare för Traineeprogrammet.

För några år sedan var hon själv en av traineerna.
– För mig var det lite som en aha-upplevelse att se vilka möjligheter det finns inom den offentliga sektorn. Om man är intresserad av samhällsfrågor, och vill vara med och påverka, är det här ett perfekt sätt att få en bild av hur det fungerar och vilka arbetsuppgifter som kan vänta.

Liknande traineeprogram på kommunal nivå finns på flera andra håll i Sverige, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö med inriktning på allt från samhällsbyggnad till barnomsorg. Inom ramen för Familjen Helsingborg samarbetar de olika kommunerna runt olika frågor där man har ett gemensamt intresse. Tanken att man blir starkare tillsammans än vad man är om man är ensam.

– Det är viktigt med utbyte av tankar och idéer. Vi kan alla lära av varandra och på så sätt få mer genomlysta och bättre beslut och lösningar som är till fördel för hela vår del av Skåne, fortsätter Anna Rydberg.

Traineeprogrammet omfattar därför alla delar av den kommunala verksamheten även om alla kommuner inte har en trainee knuten till sig varje år. Samma sak gäller även för att de olika förvaltningar som deltar kan skifta från år till år. Sedan starten 2006 har drygt 110 trainees fått möjligheten. Och i år har ett 10-tal antagits till programmet som varje gång brukar locka mellan 500 och 800 sökanden.
– Att bli antagen är en tuff process, berättar Anna Rydberg. Förutom avlagd examen, som kan variera, genomgår man flera workshops och intervjuer, där det både handlar om hur man fungerar i grupp och kan sälja in sina egna idéer men också visa att man kan vara lyhörd för andra. 

Utifrån de olika kommunernas och förvaltningarnas behov väljs sedan traineerna ut.
– I år har vi traineer som arbetar med allt från trafikplanering och organisationsutveckling till digitalisering, logistik och hur den kommunala sjukvården ska planeras och utformas.

Själva traineeperioden omfattar 16 månader och är förlagd till någon av de tio kommuner som ingår i traineeprogrammet.
– Merparten av den tiden arbetar man med ett specifikt uppdrag som man fått sig tilldelat. Dessutom driver traineerna ett gemensamt projekt på uppdrag av kommundirektörerna under 10 % av sin arbetstid, berättar Anna Rydberg.

– Ett övergripande syfte med programmet är att man ska lära sig att förstå processerna som leder fram till olika förslag och beslut. Man får också lära sig att skriva en projektrapport. Mycket tid läggs dessutom på hur man samarbetar och att fungera i rollen som ledare.

Under traineeperioden är man knuten till en kommun dit huvuddelen av traineeperioden är förlagd. Under en kortare period, fyra månader, får man också prova på att arbeta i en annan kommun. Under sin traineetid ingår också ett stort antal utvecklingsdagar med ett varierat innehåll.

Av de som gått igenom traineeprogrammet har flertalet fått fasta anställningar i någon av de kommuner som ingår i Familjen Helsingborg. Andra har fortsatt inom offentlig verksamhet på andra platser runt om i landet och några har gått till det privata näringslivet, avslutar Anna Rydberg.


Läs mer på www.familjenhelsingborg.seHur får man fler att bli intresserad av att jobba inom den offentliga sektorn?

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor