European Media Partner

Allt fler vill handla svenska livsmedel

”Från Sverige” är en märkning som snabbt fått stort genomslag i svenska livsmedelsbutiker och det syns också på försäljningen. Allt fler konsumenter väljer att handla svensk mat.

”Sverige har alla förutsättningar för en växande, livskraftig produktion av livsmedel.

Som konsument vill man ofta göra ett aktivt val. Vill man handla ekologiskt letar man efter KRAV-märket. Vill man handla rättvist letar man efter en Fairtrade-märkning.

Men om man vill handla svenskt, hur gör man då?

– Då håller man utkik efter märket ”Från Sverige”, säger Maria Forshufvud, VD för Svenskmärkning AB som har som uppgift att hjälpa konsumenter att handla produkter som har sitt ursprung i Sverige och som tagits fram av svenska odlare, uppfödare och livsmedelsföretag. Maten vi äter ska inte bara vara god, den ska även vara hållbart producerad så att vi kan äta den med gott samvete.

– Ursprungsmärkningen visar att uppfödning, odling, förädling och packning har skett i Sverige på ett betryggande sätt.

Märkningen Från Sverige” lanserades i april 2016. En av förebilderna är ursprungsmärkningen i Finland, som funnits i mer än 20 år.

– Vi vet att mer än var annan konsument tittar efter svenskt ursprung när de handlar livsmedel, fortsätter Maria Forshufvud. Det är ett gott betyg till svenska bönder och livsmedelsföretag, och visar att det finns ett mycket högt förtroende för mat och dryck som är producerad här.

Många konsumenter har också efterfrågat en tydligare märkning eftersom man upplevt att det varit svårt att hitta information om produktens ursprung och hur den hanterats fram tills att den hamnat i butiken.

– Gensvaret har varit stort, både från producenter och från dagligvaruhandeln, men också från konsumenterna. I dag har över 7 500 produkter godkänts för märkningen ”Från Sverige” och över 130 företag är anslutna. Nya tillkommer efter hand, fortsätter Maria Forshufvud.

För att få sin produkt ursprungsmärkt måste strikta kriterier uppfyllas.

– Förutom att uppfödning, odling, förädling och packning ska ha skett i Sverige, finns det tydliga regler för sammansatta produkter, exempelvis bröd, korv, ost och yoghurt. För dem är regeln att minst 75 procent av innehållet ska vara svenskt. Kött, ägg, mjölk, fågel, fisk och skaldjur måste alltid vara 100 procent svenskt.

– Den absoluta merparten i sammansatta produkter innehåller ofta mer än 75 procent svenska råvaror. En yoghurt med 100 procent svensk mjölk och mango märks med ”Mjölk från Sverige”, då mangon är en importerad råvara.

Bakom ursprungsmärkningen ”Från Sverige” står Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som tillsammans satt upp kriterierna för märkningen.

”Från Sverige” är en frivillig ursprungsmärkning. Företagen ansöker och skriver avtal med Svenskmärkning och varje produkt godkänns innan den får märkas. Ett företag kan både ha märkta och omärkta produkter i sitt sortiment.

Grundmärkningen är ”Från Sverige”. Men det finns också två förtydligande märken.

– Företagen avgör själva vilket märke de vill använda på produkten, men vanligt är att kött och charkuterier använder märkningen ”Kött från Sverige” och för mejerivaror används märket ”Mjölk från Sverige”, förklarar Maria Forshufvud.

– Konsumenternas förtroende för köttprodukter är mycket stort. Att vi har friska djur, EU:s lägsta användning av antibiotika och en god djurhållning i allmänhet är viktiga värden.

Märkningen av svenskproducerade livsmedel med ”Från Sverige” är emellertid inte enbart en vägledning för konsumenterna.

Kan försäljningen av inhemskt producerade livsmedel öka, gynnar det både näringarna och miljön. Vi har utmärkta naturliga förhållanden med mark och vatten, bra arbetsförhållanden och korta transporter.

– Sverige har alla förutsättningar för en växande, livskraftig produktion av livsmedel, men också livskraftiga företag som tar hand om och förädlar produkterna, säger Maria Forshufvud.

– Ju mer vi kan producera i Sverige desto mindre är belastningen på miljön samtidigt som det svenska landskapet kan hållas öppet.

Livsmedelssektorn är också viktig ur ett sysselsättningsperspektiv. Redan i dag sysselsätter branschen över 50 000 personer Med fler livskraftiga svenska företag kan antalet öka. Intresset för svenska produkter utomlands är dess utom stort och fortsätter att växa.

– Det är också en säkerhet för Sverige som land om vi kan öka graden av självförsörjning, avslutar hon samtalet.

Fakta

Foto: pressbild

Foto:

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor