European Media Partner
När kommer Amazon till Sverige och vad händer då? KRÖNIKOR

Amazon – hot eller möjlighet?

När kommer Amazon till Sverige och vad händer då?

När kommer Amazon till Sverige och vad händer då? Frågan har diskuterats intensivt det senaste året. Amazons närvaro behöver inte vara negativ för svenska e-handelsföretag. Hotet är snarare handelshinder och bristande möjligheter att konkurrera på lika villkor som utländska företag.

Ökat utbud, lägre priser och betydligt bättre leveranser. E-handelskonsumenterna blir de stora vinnarna när Amazon kommer till Sverige.Sverige ligger långt fram inom e-handel, men leveranserna har inte riktigt hängt med. Amazons etablering kommer att sätta stenhård press på svensk e-handel och dess logistikaktörer. Leveranserna ska ske i tid och till rätt adress, och helst ska det gå riktigt snabbt.


Med bättre leveranser kommer fler svenskar e-handla mer, vilket kommer att öka digitaliseringstakten inom svensk detaljhandel ytterligare. Mycket händer redan nu. I sommarens kvartalsrapporter från de stora detaljhandelskedjorna nämns e-handel och digitalisering i vart och vartannat stycke. Och bland e-handelsföretagen ökar konsoliderings-, innovations- och expansionstakten.
Sverige framgång som nation bygger till stor del på att våra företag lyckats internationellt. Ikea och H&M är världsledande inom sin respektive bransch. Och på senare år har till exempel Daniel Wellington och NA-KD visat att man på mycket kort tid kan bli stora internationellt. Den vägen måste fler svenska e-handelsföretag välja framöver.

Med vår begränsade hemmamarknad är handelshinder, tullar och subventioner ett hot mot svenska e-handelsföretag. Likaså möjligheten för konkurrenter från andra länder att kringgå skattesystem samt regelverk som skapats inom EU för att skydda konsumenter, hälsa och miljö. Våra politiker måste agera med än mer kraft för att skapa likvärdiga villkor.
Amazons etablering kommer att göra stor skillnad. Men för många företag bör det nog främst ses som en möjlig väg framåt för den som vill växa utanför Sveriges gränser.

Per Ljungberg

VD Svensk Digital Handel 

Amazon – hot eller möjlighet?

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor