European Media Partner

Är 70 det nya 20?

En allt större andel av befolkningen blir äldre. Redan i dag är en fjärdedel av alla svenskar över 65 år.

Även om den här statistiken kan verka oroande och att ökningen av antalet äldre kan leda till att vi får fler personer med kroniska sjukdomar och fler som behöver ha hjälp från samhället, finns det forskning som ger en ljusare bild. I H70-studierna har vi funnit att senare generationer av äldre är intellektuellt och fysiskt mycket vitalare och aktivare jämfört med för 30 år sedan. Vi pratar ibland om att 70 är det nya 50. Men vi brukar också prata om att 70 är det nya 20 eftersom dagens 60–70-åringar har en annan attityd till åldrande och pensionering än tidigare generationer.

I dag vill man hinna med allt det man inte hunnit med tidigare, innan man blir för gammal. Man reser mer, går nya utbildningar, går på rockkonsert och är mer nyfiken. Man vill passa på att njuta av livet innan krämporna sätter in. I H70-studierna ökade andelen 70-åringar som rest utomlands senaste året från 16 procent på 70-talet till 70 procent i dag. Och ofta är det långresor och till och med äventyrsresor man ger sig ut på. Temat för detta nummer av Analys Livsstil är hur man på bästa sätt bör leva som senior för att må bra, och hur man skall göra för att fortsätta vara aktiv. Vad skall man då göra? Ja, det är de gamla vanliga råden som läkare brukar ge; sluta röka, ät grönsaker och fet fisk, gärna en medelhavsdiet, motionera, håll igång hjärnan, tänk på sömnen och kolla upp ert blodtryck och nivåerna av socker och kolesterol i blodet. Var nyfiken på livet. Om man gör detta ökar man inte bara sin möjlighet att få ett längre och aktivare liv, man minskar också sin risk för demens, hjärtkärlsjukdomar och cancer, men bäst av allt, man mår bättre i stunden också. Dock skall påpekas att den höga aktiviteten inte gäller alla, efter 80 år blir ålderskrämpor och kroniska sjukdomar vanliga och detta börjar tidigare hos personer i lägre socialgrupper.

En god nyhet för de allra äldsta är dock att demensförekomsten hos 85-åringar minskar, vilket kan vara ett tecken på den aktiva ålderdomen är på väg att flytta upp i allt högre åldersgrupper.

Fakta

Ingmar Skoog, professor Föreståndare för Centrum för Åldrande och Hälsa vid Göteborgs Universitet

En allt större andel av befolkningen blir äldre. Redan i dag är en fjärdedel av alla svenskar över 65 år.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor