European Media Partner

Arbetsförmedlingen upphandlar tjänster för flera miljarder varje år


Arbetsförmedlingen upphandlar avtal med mängder av leverantörer varje år. Totalt upphandlar Arbetsförmedlingen tjänster och produkter för mellan fyra och åtta miljarder kronor per år. Olika arbetsmarknadsprogram står för mellan tre och sex miljarder av det.

Varje upphandling är unik eftersom kraven varierar, men viktiga grundkrav är att företagen kan visa på en ekonomisk stabilitet och att de har tidigare erfarenheter av att leverera den typ av tjänst som upphandlas

– Vi väljer att genomföra många upphandlingar gentemot privata aktörer eftersom de behövs, vi har i omkring
40 000–50 000 deltagare kontinuerligt inne i våra arbetsmarknadsprogram. Genom att anlita privata aktörer kan vi lättare gasa och bromsa i våra program, det ger oss en ökad flexibilitet jämfört med om samma insatser skulle genomföras i egen regi. Upphandlingarna ger oss förstås också tillgång till den privata marknadens kompetens och erfarenhet. Genom att upphandla och därmed konkurrensutsätta våra tjänster får vi förhoppningsvis även tillgång till marknadens bästa leverantörer, säger Martin Kruse, chef för Arbetsförmedlingens centrala upphandlingsavdelning.

Huvudanledningen till att myndighetens upphandlingsbelopp varierar från år till år är, enligt Martin Kruse, att läget på arbetsmarknaden varierar, vilket även innebär att antalet deltagare i Arbetsförmedlingens olika program varierar från år till år.
– Precis som alla andra myndigheter så är våra upphandlingar styrda av lagen om offentlig upphandling (LOU). Varje upphandling är unik eftersom kraven varierar, men viktiga grundkrav är att företagen kan visa på en ekonomisk stabilitet och att de har tidigare erfarenheter av att leverera den typ av tjänst som upphandlas. Ofta är det en kombination av pris och kvalitet som avgör vilka företag som vinner upphandlingen, säger Martin Kruse.

Vissa av Arbetsförmedlingens insatser upphandlas enligt Lagen om Valfrihet (LOV), vilket innebär att deltagarna själva kan välja vilken leverantör de vill anlita bland de som kvalificerat sig in i systemet. På en ort kan det alltså förekomma att flera olika aktörer erbjuder samma tjänst, därefter är det upp till deltagarna att vända sig till den leverantör som de känner störst förtroende för.

För de program som upphandlats som valfrihetssystem pågår upphandlingen löpande. Här är det dessutom ofta lättare för små företag att lämna in anbud. Eftersom Arbetsförmedlingen finns i hela landet är det ibland lättare för större företag att lämna in de vinnande anbuden i upphandlingar eftersom de kan erbjuda sina tjänster på flera orter runtom i Sverige. Men även mindre företag som är verksamma på en lokal eller regional nivå kan förstås lämna in ett anbud och bli en av Arbetsförmedlingens leverantörer
– Under 2018 genomför vi flera stora upphandlingar, bland annat för ett program som heter Introduktion till arbete. Det vänder sig till personer som i dagsläget befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. De flesta avtal som vi upphandlar löper över fyra år och avtalet med de nuvarande leverantörerna av Introduktion till arbete löper ut i juni 2018. Vi håller även på att sätta ihop en helt ny tjänst, Arbetsplatsförlagd utbildning. Där genomför vi nu en behovsanalys för att i ett senare skede göra en upphandling, säger Martin Kruse. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor