European Media Partner

Att bygga för att bo länge

En bostad är inte bara fyra väggar med ett tak. De är en plats där vi ska leva, inte bara överleva. En trygg plats där vi utvecklas som människor, där vi kanske bildar familj eller dit vi flyttar i en ny fas av livet.

Det är nu vi som samhälle ska visa att vi är mogna vuxna. Som vågar fatta de beslut som vi vet är nödvändiga.

Det som vi däremot pratat alldeles för lite om är hur bostaden ska kunna bli en självklar del av vår generations största utmaning, att bli en del av lösningen på klimatkrisen.

Bostadssektorn står idag för ca 20 % av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. För att nå klimatmålen krävs en omställning av hela samhället, och där har byggsektorn en särskilt viktig roll.

En viktig del av lösningen är materialval och jag är glad över att se en trend där träbyggandet ökar. Just nu byggs det höghus i trä runt om i vårt land, exempelvis Skövde, Kalmar och Skellefteå. 

Ett annat viktigt område är uppvärmningen av husen, något som är särskilt viktigt för oss i norra delen av världen.

När jag var liten kunde jag och mina kompisar beskriva doften av oljepannor. I de allra flesta källare fanns det en oljepanna som fylldes på ett par gånger per år.

Barn som växer upp idag kan inte ens känna igen lukten av villaolja. Och tur är väl det, men det är samtidigt en framgångssaga som vi kan berätta för barnen. Om hur vi politiker faktiskt använde skattesystemet för att få till en nödvändig och snabb omställning som gör att svenska hushåll idag är mycket mindre beroende av nyckfulla oljepriser. Oljepannorna ersattes snabbt av fjärrvärme, pelletspannor och bergvärme.

Jag tycker att vi ska ha oljeparentesen med oss när vi nu pratar om bostädernas roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det visade att vi faktiskt kan byta snabbt till ny, klimatsmart teknik. Om vi vill. Och om politiken vågar.

Det är nu vi som samhälle ska visa att vi är mogna vuxna. Som vågar fatta de beslut som vi vet är nödvändiga.

När vi talar om klimatpolitiken blir det ofta en fråga om transporter, val av mat eller industrins utsläpp. Bostadssektorn är minst lika viktig, särskilt eftersom de byggnader som byggs idag kommer att stå kvar långt efter att våra barn blir pensionärer.

Ett viktigt steg för att byggsektorn ska kunna ta sitt klimatansvar är att införa klimatdeklarationer. Den som investerar i en bostad ska helt enkelt kunna ta reda på vilken klimatpåverkan som skett under byggprocessen. En sorts vägledning för att alla, inte bara enskilda köpare utan även offentliga upphandlare och andra aktörer ska kunna fatta hållbara beslut som bostadsköpare.

Parallellt med detta kommer vi att se en solcellsrevolution under de närmaste åren, inte minst tack vare den 20-dubbling av stödet som regeringen genomfört. Jag var nyligen i Uppsala och invigde ett nytt studentbostadsområde där man bygger in solceller i fasaden. Det var inte bara solen som sken utan även stoltheten hos de som byggt och drivit projektet.

Runt om i landet blänker nu solcellerna på allt fler tak. Det är inte bara bra för ekonomin för de boende, det är också en reform som skapar stolta människor i bygget av ett hållbart samhälle.

Jag är övertygad om att vi människor kan och vågar bygga en hållbar framtid tillsammans. Då kan vi med stolthet och gott samvete somna på kvällen och veta att bostaden vi bor i är en del av lösningen.

Per Bolund, bostadsminister

Att bygga för att bo länge

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor