European Media Partner

Att jobba i skogen är fortfarande riskfyllt

Att jobba i skogen har alltid varit ett riskfyllt arbete. Mycket har blivit bättre, men fortfarande finns det en hel del att tänka på för att höja säkerheten.

Enligt den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket, som är från 2017, framgår att det skedde 91 inrapporterade arbetsplatsolyckor inom skogsbruket det året.

      Förmodligen var de fler eftersom det finns ett visst mörkertal.

      Vanligast var olyckor med handverktyg – motorsågar – eller andra maskiner. Andra olyckor inträffade i samband med lastning, transporter eller orsakades av att man ramlade, trampade fel, snubblade eller halkade. Många av olyckorna ledde dessutom till långa sjukskrivningar, mer än 14 dagar.

      Av de inrapporterade arbetsplatsolyckorna i skogen hade 13 dödlig utgång. En siffra som kanske inte låter så hög, men ändå gör att skogsbruket sticker ut i statistiken. En dödsolycka är ju dessutom alltid en olycka för mycket.

      Många av de som skadades eller omkom var äldre, över 55 år, och de flesta olyckorna skedde i samband med att man arbetade ensam med motorsåg. 

 

Anders Drottja är arbetsmiljöansvarig på LRF och är expert på arbetsmiljöfrågor inom skogsbruket. Han menar att det finns flera orsaker till varför det ser ut som det gör.

      – En förklaring är att många som skadar sig när de avverkar eller gallrar träd driver mindre skogsbruk och därför inte har skogsbruket som sin huvudsakliga arbetsuppgift och därmed per automatik är mer ovana vid att arbeta i skogen. 

      – Även om alla vet att det är förknippat med fara att jobba i skogen är det inte helt ovanligt att man överskattar sin förmåga samtidigt som man underskattar riskerna.

 

Just bristande kunskap, exempelvis hur man fäller ett träd som står illa till eller hur man på bästa sätt tar hand om stormfälld skog som ligger som plockepinn, är en vanlig orsak till att olyckor inträffar. 

      – När man blir äldre är man inte heller lika rörlig som när man var 35 år och kunde hoppa undan om något inte gick som planerat, säger Anders Drottja. Många får dessutom sämre syn med åren, vilket också kan påverka.

      Han understryker också att mer ”banala” olyckor, att man exempelvis halkar och gör sig illa kan få oanade konsekvenser.

      – Mycket skogsarbete sker i ensamhet och då är det viktigt att man talar om var någonstans man finns. Även om man har mobiltelefon är det ju inte säkert att det finns någon täckning i skogen eller att man kommer åt telefonen om man fått ett träd över sig.

 

Allra helst ser Anders Drottja att den mesta skogen fälls med hjälp av skogsmaskiner, även om det kan kosta en del att som liten skogsägare hyra in den tjänsten.

      Om man ändå väljer att ge sig ut i skogen med sin motorsåg gäller det att vara förberedd.

      – Man ska absolut se till att man har ett motorsågskörkort, något som det sedan några år tillbaka också är krav på om man arbetar yrkesmässigt med motorsåg. Det är en billig livförsäkring. Under utbildningen får man lära sig både hur motorsågen fungerar och sköts, men framför allt hur man fäller träd och hur man arbetar säkert och ergonomiskt, understryker Anders Drottja.

      Utbildningen finns i olika steg där uppgifterna som ska lösas blir mer och mer avancerade.

      – En annan viktig sak, som jag tidigare nämnt, är att inte överskatta sin egen förmåga. Om ett träd står illa till eller verkar svårt att fälla ska man låta bli, eller så kallar man på en expert som kan hjälpa till.

      – Det finns ingen anledning att vara macho i skogen!

 

Ett sista tips som Anders Drottja skickar med är att hålla koll på varandra om man jobbar två och två tillsammans, vilket i grunden är ett bra sätt att öka säkerheten.

      – Det är inte helt ovanligt att man missar var kollegan finns och då är det lätt hänt att olyckan är ett faktum.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor