European Media Partner
Eric Strand, Founder/Creator AuAg Fonder Annons

AuAg Silver Bullet – en guldreserv för din aktieportfölj

AuAg Silver Bullet är en nylanserad fond som erbjuder en unik exponering mot silver via investeringar i gruvbolag. Fonden har en låg samvariation med aktier, ger exponering mot en lågt värderad ädelmetall med stor industriell efterfrågan och utgör en värdebestående tillgång i din portfölj. Med AuAg Silver Bullet erhålls en bred exponering mot vad vi anser vara världens mest intressanta investering de kommande tio till tjugo åren. Lite som guld, fast bättre.

Bäddat för prisuppgång

Förutsättningarna för en prisuppgång i silver har sällan sett bättre ut. Metallen är en strategisk oumbärlig metall och är tack vare sina elektriskt ledande egenskaper den näst mest använda råvaran i världen. Silver är en nödvändig komponent i bilar (ännu mer i elbilar), solpaneler, datorer och mobiltelefoner. Och användningsområdena bara fortsätter att öka. I takt med att efterfrågan ökar talar mycket för att vi snart får en fysisk tillgångsbrist i råvaran. Det skulle medföra en prisexplosion på metallen och medföra kraftiga omvärderingar av silvergruvbolagens aktier.

Silverpriset gynnas också av centralbankernas fortsatta stimulanser. Att de trycker pengar utgör grunden för uppgångar i guld och silver, som är de enda pengarna i världsvalutasystemet utan motpartsrisk. Att silverpriset handlas på rekordlåga nivåer mot guldet har historiskt varit en mycket bra signal att köpa metallen. Tror du på guld bör du med andra ord köpa silver.


Sveriges kanske mest riskfyllda fond – ett bra komplement

AuAg Silver Bullet investerar i 20 till 30 gruvbolag som utvinner silver och därmed påverkas av prisutvecklingen för metallen. Fonden är att betrakta som en högriskinvestering då gruvbolagens aktier svänger mer än den underliggande råvaran. Samtidigt är uppsidan, jämfört med att köpa en direkt exponering mot metallen, också större.

Vi kallar fonden för Sveriges kanske mest riskfyllda (Riskklass 7). Samtidigt ska den ses i ljuset av vad den kan bidra med i en portfölj. Genom att addera en fond med låg samvariation med dina vanliga aktiefonder sänks totalrisken. Historiskt har en exponering mot silver utvecklats väl under perioder av breda och långvariga aktiefall. Efter tio års uppgång på aktiemarknaden står vi sannolikt inför en miljö där risktillgångar kommer få svårare få det svårare att skapa avkastning. Därutöver är skyddet från obligationsinnehav inte vad de har varit mot bakgrund av rekordlåga räntor. Guld och i synnerhet silver utgör då viktiga komplement i en väldiversifierad portfölj.

AuAg Silver Bullet är tillgänglig på samtliga stora fondplattformar. Fråga din finansiella rådgivare om du vill ha hjälp att köpa fonden.


DISCLAIMER: 

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDEN KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. ALL AVKASTNING ANGES NETTO EFTER KOSTNADER, FÖRVALTNINGSARVODEN OCH PRESTATIONSBASERAT ARVODE. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDENS FONDBESTÄMMELSER, FAKTABLAD, INFORMATIONSBROSCHYR, ÅRSBERÄTTELSER OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WWW.AUAGFONDER.SE & WWW.AIFMGROUP.COM. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG FONDER. AUAG FONDER PUBLICERAR ENDAST PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER.


auagfonder.se Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor