European Media Partner

Bältros – en sjukdom många riskerar att drabbas av

Bältros är en vanlig infektionssjukdom, orsakad av vattkoppsvirus, som förutom besvärande symptom kan ge allvarliga konsekvenser.

Bältros, även kallad herpes zoster, orsakas av varicellaezostervirus. Viruset, som är det samma som vid vattkoppor, stannar kvar i nervcellerna och kan i vissa fall aktiveras och ge upphov till bältros. Därav namnet bältros, då det kan liknas vid ett ensidigt bälte med små blåsor någonstans på kroppen. Bältros kan orsaka besvärande symptom såsom en konstant eller återkommande smärta som kan upplevas som djupt brännande, kliande eller molande. Domningar kan också förekomma samt en överkänslighet för lättare beröring.


Lars Lindqvist 


Bältros drabbar sällan före 50-års ålder. Sjukdomen är relativt vanlig, mer än varannan 85-åring har haft bältros, och en av fyra vuxna i Sverige kommer att få bältros någon gång i sitt liv. Det är oklart vad det är som exakt utlöser sjukdomen men riskfaktorer är bland annat hög ålder, stress, vattkoppor före ett års ålder, samt vissa sjukdomar och behandlingar som orsakar ett nedsatt immunförsvar.


Den vanligaste komplikationen av bältros, som drabbar cirka 20 procent av den äldre åldersgruppen, är en långvarig smärta på det område där man haft bältros, så kallad post-herpetisk neuralgi (PHN). PHN är en direkt påverkan på nerven och inte en inflammation varför inflammationshämmande läkemedel inte har någon effekt.


Det går att vaccinera sig mot bältros, och enligt läkaren Lars Lindqvist skulle fler göra det om de visste hur allvarlig sjukdomen är och vad den kan ge för konsekvenser.

– Bältros ger en ökad risk för stroke och slaganfall. Risken ökar med cirka 30 procent om bältrosutslaget sitter i ansiktsnerven. Zoster ofthalmicus, som den formen kallas, är därmed en av de farligaste formerna av bältros. Det finns en viss dödlighet i bältros, även om den är relativt låg med under 100 personer i Sverige årligen, säger Lars.


De finns för närvarande två olika vaccin mot bältros. Zostavax är ett levande försvagande vaccin vilket innebär att det vid vaccination tillförs smittämne i en liten mängd, inte så mycket att det utlöser sjukdomen men tillräckligt för att kroppen ska börja bilda antikroppar mot sjukdomen. Vaccinet har funnits tillgängligt i Sverige sedan 2013 och ges i en dos från 50 års ålder. Vissa länder såsom Storbritannien, USA och Grekland har infört allmän vaccination av äldre. Shingrix som under senare år bara funnits tillgängligt i ett fåtal länder finns nu sedan våren 2020 i viss begränsad omfattning också tillgängligt i Sverige. Förhoppningen är att det ska finnas allmänt tillgängligt år 2021. Shingrix är ett avdödat vaccin. Vid vaccination stimulerar vaccinet kroppens bildande av antikroppar utan att orsaka någon förökning av smittämnet i kroppen. Det kan därför ges även till de med nedsatt immunförsvar. Vaccinet ges vanligen i två doser med två månaders intervall från 50 års ålder. Båda vaccinen måste följas upp med avseende på skyddseffekten över tid.

– Studier visar att Zostavax förebygger bältros i 51 procent och post-herpetisk neuralgi i 67 procent. Sammantaget förebyggs ”allvarlig” bältros i 73 procent. Shingrix förebygger bältros i över 90 procent, avslutar Lars. 

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor