European Media Partner

Bandesign för fler än bara proffsen

Pierre Fulke har en bakgrund som framgångsrik golfspelare och är i dag golfbanearkitekt. I sitt arbete fokuserar han på att ta fram det vackra med platsen och inspireras av omgivningen när han designar eller renoverar golfbanor.

 Att få en golfbana att passa in är inte samma sak som att anpassa den efter omgivningarna.

Och hur tänker då en bandesigner?

– Det första som händer när en klubb anlitar oss, är att vi gör en genomgripande inventering av banan och presenterar sedan en så kallad Masterplan för klubben. Det är en modern titel för en långsiktig plan för banan och hur den kan utvecklas, berättar Pierre Fulke, banarkitekt på hans eget bolag Pierre Fulke Design AB (PFD). Ett företag han startade 1999 och där hans vän och tidigare tourkollega Adam Mednickson också arbetar.

Tillsammans med arkitekten skapar klubben en tidsplan för de planerade förändringarna på banan.  Klubben kan välja hur fort de önskar utföra processen beroende på ekonomiska möjligheter.
– Vi brukar dock rekommendera att det inte ska ta längre tid än fem till sex år, åtminstone för de större projekten. För de klubbar som exempelvis väljer att endast bygga om sina bunkrar, kan detta i stället göras under så kort tid som ett till två år. 


Många bandesigners har blivit uppmärksammade för sin unika stil och specifika detaljer som särskiljer dem.
– Man kan tydligt se på detaljer i olika banor vilka av mina föregångare som har stått för designen. Det vill vi komma ifrån. Vi vill att banorna ska se olika ut och smälta in i den unika miljön och platsen. 

Pierre Fulke själv vill inte att golfare som spelar banor designade av PFD ska se och förstå att den bana de just spelat på, är ritad av just Pierre och Adam.
– Det är en styrka att kunna växla mellan olika typer av design genom att ta hänsyn till området. Det är att personifiera sin design. Att våga och ha fingertoppskänslan att avgöra vilken typ av design som passar in i de olika miljöer vi ställs inför, säger Pierre Fulke.

Samtidigt har det pratats mycket om att landskapsanpassa golfbanor, för att få dem att smälta in i naturen.
– En golfbana är en golfbana, det betyder att den i huvudsak ska passa spelarna. Att få en golfbana att passa in är inte samma sak som att anpassa den efter omgivningarna. En golfbana är ett onaturligt inslag i naturen oavsett utseende och design. Men man kan däremot designa och anpassa greener och bunkrar för att smälta in i golfbanan. Därför är det en tydlig skillnad mellan benämningarna, berättar Pierre Fulke.

LÄS MER: Har du koll på linksgolfen? 

En hus- eller trädgårdsarkitekt behöver ta hänsyn till rådande situationer och platser genom att anpassa höjd, bredd och materialval. Pierre Fulke menar att en golfbanedesigner behöver ta hänsyn till samma saker.
– Man får ta in alla egna intryck och samtidigt lyssna på klubbens önskemål. Hur naturen ser ut på platsen och vilka ekonomiska resurser som finns. Det är många bitar som måste klaffa innan man kommer fram till den rätta produkten. Men när polletten väl trillar ner och det klickar till, då känns det riktigt bra.

Som tävlande golfare har Fulke själv rest runt och besökt golfbanor i världens alla hörn. Någonting som har påverkat synen på det jobb han gör i dag.
– Jag har samlat intryck från alla typer av golfbanor, klassiska linksbanor utmed havet, lyxiga amerikanska Country Clubs samt de fantastiska banorna i Australien. I mellanöstern har det varit häftigt att få se banorna växa fram från ingenting, säger Pierre Fulke.

Att ha sett och spelat många olika golfbanor är en fördel när man arbetar som banarkitekt. Han menar dock att just en bakgrund som tävlingsgolfare inte alltid behöver vara något som ligger till fördel för ett sådant yrke.
– Många idrottare behöver vara starkt fokuserade på sig själva och speciellt golf som är en individuell sport kan kräva ett stort ego. Det är en stor nackdel att ha den inställningen när man designar, eftersom man kan bli för upptagen med att designa en bana utefter sina egna preferenser, berättar Pierre Fulke och fortsätter;

– I slutändan är det ju inte bara proffsgolfare som ska spela på våra banor, utan de ska tilltala allmänheten, min mamma, dig och andra vardagsgolfare. De ska vara en rolig upplevelse för den breda massan. Det är trots allt de som oftast betalar hela kalaset.

För 100 år sedan slog man inte bollen lika långt som i dag, bland annat eftersom klubbor och bollar var av sämre kvalitet. Det betyder att golfbanorna i dag har behövts byggas längre än vad som krävdes då. Någonting annat man märker av är att det i dag finns en bättre teknisk kunskap och andra hjälpmedel att tillgå när banorna ska byggas.
– Trots dessa moderna hjälpmedel och stora maskiner är det fortfarande de gamla banorna som klassas som de bästa i världen. De lades ut på bra markområden på platser med exempelvis fantastiska panoramor över havet samt andra starka naturupplevelser. Det visar bara hur svårt det är att kopiera Moder Natur, säger Pierre Fulke avslutande. 

Dela artikeln

Journalist

Amanda Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor