European Media Partner

Behovet av teologisk kompetens ökar


Alltfler frågor i samhället får en religiös aspekt vilket innebär att nya utmaningar som exempelvis inom klimat och migration behöver tolkningskompetens och samtidsanalys även utifrån ett teologiskt perspektiv. 

Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle där religion blir allt mer synlig och tolkningskompetensen därför viktigare.

Det berättar Owe Kennerberg, rektor för EHS, Enskilda högskolan i Stockholm, en högskola som kontinuerligt utökat antalet platser på sina utbildningar under senare år.
– I dag är de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller mindre alla kulturer. Oavsett om du kallar dig för ateist, agnostiker, troende eller något annat förstår du dig själv och världen bättre med kunskap om religion, förklarar han vidare.

EHS består av två högskolor, dels Högskolan för mänskliga rättigheter och dels Teologiska högskolan.
– Utbildningen i mänskliga rättigheter innehåller kurser utifrån olika perspektiv, som filosofiska, juridiska, politiska och samhällsvetenskapliga. Programmet ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. En viktig del i studierna är att studenterna lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter.

Efter utbildningen får de ofta jobb inom icke-statliga organisationer, NGO eller på olika håll internationellt.
– Men de efterfrågas även av offentliga förvaltningar som enligt lagen ska ha kompetens inom mänskliga rättigheter.


De som studerar teologiprogrammet hamnar oftast inom kyrkan, som präst eller pastor, men även de sprids allt mer till andra områden i samhället.
– Det finns ett växande behov av personer med en teologisk kompetens på många håll i dag. Moral och etik utgör grund för beslut på olika nivåer, och i en allt mer globaliserad värld möts och ibland krockar värderingar, tankeparadigm och trosuppfattningar. Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle där religion blir allt mer synlig och tolkningskompetensen därför viktigare.

Det är en blandad skara studenter på båda utbildningsprogrammen, dock är kvinnor klart överrepresenterade på utbildningen för mänskliga rättigheter. På Teologiprogrammet syns en större blandning av åldrar.
– Vi ser att många som läser till präst eller pastor gör det som sin andra eller tredje karriärväg, folk som av olika skäl under livet omvärderat olika frågor och därefter sökt sig till EHS.

EHS är den enda högskoleutbildningen inom mänskliga rättigheter i Storstockholm och den enda med master- och forskarutbildning i teologi, vilket gör den till en av de större högskolorna inom sina utbildningsområden.
– Många väljer EHS som sitt förstahandsval och jag tror att det som lockar är att vi är en mindre högskola med stor närhet till lärare och forskare. Dessutom är våra lärare välmeriterade och mycket uppskattade av studenterna.

Sedan 2016 har EHS även en forskarutbildning inom teologi, något som ytterligare stärker kopplingen mellan grundutbildningen och forskningsfronten.
– Vi har även ett aktivt utbytesprogram där våra studenter kan välja att läsa delar av utbildningen på olika högskolor runt om i världen. Vi välkomnar även studenter från andra högskolor, just nu har vi exempelvis tre studenter från Myanmar som läser en termin på vårt teologiprogram.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor