European Media Partner

Behovet stort av utbildade BIM-ingenjörer


Building information modelling (BIM) blir allt vanligare i byggprojekt. I dag ställer till exempel Trafikverket krav på BIM i alla nya projekt vilket innebär att alla deras leverantörer måste införa ett digitalt arbetssätt. Skiftet i branschen skapar stora kompetensbehov.

De nya kraven leder till ny och spännande utveckling i branschen och behovet av kompetens är stort.

Stockholms Tekniska institut, STI, driver sedan ett par år YH-utbildningar inom BIM.

– De nya kraven leder till ny och spännande utveckling i branschen och behovet av kompetens är stort. Vi startade först utbildningen STI-Ingenjör Byggprojektör BIM, och nu senast STI-Ingenjör Infrastrukturprojektör BIM, berättar Elin Kvarnström, marknadsansvarig på STI.

Planeringen för utbildningarna startade för ett antal år sedan då signaler kom från branschen att det fanns behov av BIM-utbildningar.

– Att förankra utbildningarna bland företagen är en förutsättning för alla YH-utbildningar. Det måste finnas bevisade behov av att anställa kompetensen och ett antal företag som är engagerade innan man får starta en ny utbildning.

En YH-utbildning leds av en ledningsgrupp med representanter från företag. På STI eftersträvar man en så verklig representation av branschen som möjligt bland företagen, så att studenterna får lära sig alla aspekter av yrket. Det är både stora och små företag, byggbolag såväl som arkitektkontor.

Företagen ställer även upp med LIA-praktik (Lärande i Arbete) under utbildningen.

– 25 procent av utbildningstiden är LIA ute hos företag. Ofta får studenterna sedan jobb på de företag de gjort LIA på. Över 90 procent får jobb direkt efter examen, de är väldigt eftertraktade av företagen.

Utbildningarna på STI har fokus på arbetssättet och BIM-metodiken, inte specifika digitala verktyg.

– BIM förknippas ofta med programvaror, men de är bara hjälpmedel i det större sammanhanget. Självklart får man bekanta sig med olika programvaror och verktyg men det är det digitala arbetssättet som är i fokus. I våra utbildningar får studenterna en känsla av hur det är att jobba i projekt, med alla olika roller och behov av interaktion mellan olika aktörer.

Under LIA-praktiken jobbar studenterna i verkliga projekt. På det sättet får de testa yrket i verkligheten och företagen har möjlighet att lära ut exakt den kunskap som de efterfrågar på arbetsplatsen.

– Ett exempel är en studerande som i våras gjorde LIA på Trafikverket och fick delta i arbetet med Förbifart Stockholm under sin LIA-praktik.

Utbildningarna är tvååriga och bland utbildningsmomenten i BIM-utbildningarna på STI finns att leda arbetsmöten och samordning av byggprojekt, simulering och visualisering av anläggningar och byggprojekt samt att arbeta med byggnadstekniska konstruktioner och detaljer i digitala verktyg.

– Utöver de konkreta lärdomar studenterna får med sig så bygger de även upp sina framtida nätverk. Utbildningens ledningsgrupp kan vara framtida arbetsgivare, klasskamraterna framtida arbetskollegor och andra studerande blir branschkollegor. En YH-utbildning lägger en mycket bra grund för det framtida yrkeslivet, avslutar Elin Kvarnström.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor