European Media Partner
Lennart Andersson, BF9K-ansvarig på Stockholms Byggmästareförening SAMHÄLLE

BF9K - tre certifieringar i en


Vill man motverka byggfusk och ge byggbranschen ett bättre rykte borde fler företag certifiera sig. Dessutom leder det till högre säkerhet, bättre miljö och en tryggare arbetsplats.

I allt fler upphandlingar ställs nu krav på en motsvarande BF9K-certifiering.

Det konstaterar Lennart Andersson som är BF9K-ansvarig på Stockholms Byggmästareförening.

– Arbetet med att utveckla ett branschspecifikt certifieringssystem för byggbranschen började i slutet på 90-talet. Syftet var då att hjälpa mindre företag att stärka deras kvalitetsarbete. Men tidigt kom man fram till att man ville komplettera med även miljö- och arbetsmiljöaspekter.

De första certifieringarna gjordes år 2000, då tre företag certifierade sig. I dag är det byggföretagens gemensamma kvalitetssystem med cirka 200 anslutna företag som tillsammans omsluter 32 miljarder kronor.
– Vi har medlemmar från Malmö upp till Östersund, och snart även i Umeå, och det kommer till cirka 25 nya företag varje år.

BF9K är ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och svarar mot samma krav som ISO- certifieringarna.
– Men medan ISO är ett processcertifieringssystem är BF9K ett produktcertifieringssystem.

Han förklarar den skillnaden med ett enkelt exempel. Man skulle kunna få en flytväst av betong godkänd enligt ISO, om alla tillverkningsprocesser följer kvalitetskraven. Med BF9K skulle man dessutom testa produktens funktion, och då skulle man inse att den inte uppfyller flytfunktionen och därför inte bli godkänd där.
– Vi har tre olika bilagor till certifieringsreglerna, som alla tre måste mötas för att få certifikatet. Först är det produktkraven, eller funktionen, sedan kompetenskrav hos företaget och slutligen krav på rutiner som ska finnas på plats.

I dessa tider av digitalisering kan man undra om det kommer krävas vissa digitala verktyg för att erhålla en certifiering. Men så är det inte.
– Kraven i BF9K handlar bara om att vissa saker ska finnas, inte hur det sker, helt manuellt eller helt digitalt är egalt. För certifieringen krävs bara att system, rutiner och kontroller finns på plats och utförs då

de ska.

Det innebär att företag med helt olika digital mognad genomgår samma certifieringsprocess.

För byggbranschen är BF9K den enda branschspecifika tredjepartscertifiering som finns i dag.
– En stor fördel för byggföretagen är att de får tre certifieringar på en gång, både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det innebär en trygghet för företaget och de anställda liksom för de som handlar upp deras tjänster. I allt fler upphandlingar ställs nu krav på en motsvarande BF9K-certifiering.

Många företag inleder en certifieringsprocess med syftet att kunna vara med i upphandlingar. Det är först i efterhand som de sedan inser hur mycket effektivare deras verksamhet har blivit.
– EN BF9K-certifiering hjälper företag att växa utan växtvärk, som en vd en gång förklarade för mig. Man tänker en gång för alla igenom hur man vill organisera bolaget och sätter ramen och alla rutiner på plats, sedan kan företaget växa vidare utan extra jobb. Dessutom engageras alla medarbetare i arbetet och internrevisionerna skapar en miljö för ständiga förbättringar.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor