European Media Partner
Olle Samuelson, VD på BIM Alliance FASTIGHETER OCH UTVECKLING

BIM handlar mer om arbetssätt än teknik


Nu har digitaliseringsvågen börjat få genomslag även i byggbranschen. Baserat på BIM-plattformar utvecklas en mängd olika digitala verktyg som ska bidrar med innehåll, dock behöver arbetssätten förändras för att få fullt genomslag.

Men man kommer mycket långt bara genom att vara nyfiken.

Det förklarar Olle Samuelson, VD på BIM Alliance, vilket är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering.

– Det vi ser som delvis bromsar genomförandet av BIM i stor skala är att många fortfarande försöker stoppa in de nya digitala verktygen i sina gamla processer, och det håller inte i längden. Man måste våga tänka nytt och hitta nya roller och arbetssätt.

BIM Alliance hjälper företag att utveckla sin digitala kapacitet på olika sätt. En viktig del är att samla olika aktörer som möts i gränssnittet mellan olika delprocesser i byggprojektet, som arkitekter, entreprenörer och konsulter av olika slag.

– Syftet är att få dem att förstå värdet av att jobba mer gemensamt, mot ett gemensamt mål, i stället för att fokusera på sin egen delprocess.

Olle tycker det är kul att se hur mycket som bubblar ute i branschen, det är verkligen ett trendbrott på väg.

– Det gäller dock att inte fokusera bara på BIM, det är mer ett arbetssätt som skapar struktur i informationsflödet och som är en förutsättning även för annan digitalisering.

Olle Samuelson är även knuten till ett av de större utvecklingsprojekten i byggbranschen nu, ”Smart Built Environment”.

– Det är ett strategiskt innovationsprogram för samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering. I det programmet kan vi genomföra konkreta satsningar och få stort genomslag.

Genom att han finns med i båda sammanhangen samordnas också verksamheterna.

De stora byggföretagen är i viss mån på banan med BIM och digitalisering, men det finns många små- och medelstora aktörer som ännu så länge är lite omogna inom digitalisering.

– Dessa företag har lite svårt att komma igång då de inte har egna specialister. BIM Alliance har haft ett antal seminarier för dem med goda exempel där vi visar hur de kan ta de första stegen.

Hans viktigaste råd är att börja i små steg då BIM annars kan kännas svårt att greppa. Genom att identifiera några mindre processer, som arbetsordrar, materialbeställning och fakturering, kan de lära sig att arbeta digitalt i den lilla skalan först.

– De behöver absolut inte bli BIM-specialister själva, det finns bra teknik att börja använda. Det handlar mer om att utbilda medarbetarna i att börja arbeta på nya sätt, att få hantverkarna att använda smartphones och plattor ute på arbetsplatsen och leta information i den digitala modellen i stället för i pärmar på kontoret.

Känner man sig osäker kan man ta in en konsult för att komma igång.

– Men man kommer mycket långt bara genom att vara nyfiken. Gå på seminarier, bjud in programleverantörer till företaget och hitta verktyg som kan passa den egna verksamheten. Och som sagt, ta inte för stora steg men se till att börja i dag, avslutar Olle Samuelson.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor