European Media Partner

Bioplast är framtidens material 


Bioplasterna är i dag en liten del av den totala plasttillverkningen, men det är material som växer snabbt. Nordisk Bioplastförening samlar branschen.

Fossila plaster har funnits i över 70 år och haft god tid att utvecklas. Bioplaster kan redan i dag visa på egenskaper som klarar de flesta utmaningarna

Plaster är en integrerad del av vårt moderna liv och om materialen används och hanteras rätt är det en fantastisk materialgrupp. Plaster kan till exempel ersätta metall i våra bilar för att reducera vikt, de är livsviktiga inom sjukvården och spelar en väsentlig roll när det handlar om att ge oss färska livsmedel av hög kvalitet.
– Samhället skulle inte fungera utan plastmaterialen, menar Hans Friedsam, ordförande i Nordisk Bioplasförening. I dag kan flertalet plastprodukter som produceras med utgångspunkt från fossila råvaror ersättas av bioplast. Bioplast är plast som är biobaserad eller bionedbrytbar och kan återvinnas eller komposteras. Med bioplast reduceras beroendet av fossila råvaror och därmed minskas utsläpp av koldioxid.

– Även traditionella, fossilbaserade plastmaterial som LD-polyeten, som exempelvis används för att tillverka bärkassar, kan få sin basråvara från växtriket. Så kallad ”grön polyeten” baseras på etanol utvunnen ur sockerrör och har exakt samma egenskaper som den fossilbaserade, berättar Hans Friedsam.

Precis som för de fossila plastmaterialen finns det en lång rad olika kvaliteter av bioplaster med olika, för ändamålet anpassade egenskaper och utvecklingen på området är mycket snabb.
– Fossila plaster har funnits i över 70 år och haft god tid att utvecklas. Bioplaster kan redan i dag visa på egenskaper som klarar de flesta utmaningarna, menar Hans Friedsam och fortsätter:

– Branschen har onekligen en ljus framtid med tanke på att det i dag bara är knappt en procent av alla plastmaterial som är biobaserade. Totalt tillverkas för närvarande drygt två miljoner ton årligen och om bara ett par år väntas siffran ha stigit med 20 procent.

I den intensiva debatt som pågår kring plastmaterial generellt och där mycket handlar om plasternas bidrag till nedskräpning som egentligen är ett handhavandeproblem, är det viktigt att påpeka att bioplaster inte har tillkommit för att bromsa just detta.
– En bioplastbaserad produkt skräpar ner lika mycket, säger Hans, och slår fast att bioplaster minskar beroendet av fossila råvaror då råvaran är hämtad från växtriket och därmed förnyelsebar.

Det finns dessutom en missuppfattning om att bioplaster per definition är nedbryt- eller komposterbara och att man därmed kan räkna med att naturen tar hand om dem.
– Generellt är det inte så, det finns bionedbrytbart och komposterbart men det kan behövas speciella förhållanden för att processerna ska fungera.

I diskussioner kring bioplaster dyker också ofta frågan upp om det är rimligt att använda odlingsbar mark för produktion av plastråvara, borde vi inte använda ytan för att se till att jordens svältande befolkning får mat för dagen?
– Det är i sammanhanget ytterst små odlingsbara ytor som används till bioplaster, säger Hans Friedsam. 2023 beräknas det vara en miljon hektar, vilket motsvarar 0,02 procent av all odlingsbar yta på jorden. Det finns beräkningar som säger att om vi skulle ersätta all fossil plast med bioplast skulle vi bara behöva fem procent. Dessutom går industrin steg för steg ifrån råvaror som på något sätt kan ses som en råvara till ett livsmedel.

Hans Friedsam avslutar:
– Forskningen pågår ständigt för att kunna utnyttja mer spill- och restprodukter. 

Dela artikeln

Journalist

Rebecka Johansson

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor