European Media Partner

Bioteknik skall skapa bättre skogar

SweTree Technologies utvecklar framtidens skogar och är nu redo med en pilotanläggning för automatiserad produktion av skogsplantor. 

Christofer Rhén, VD SweTree Technologies


SweTree Technologies är ett bioteknikföretag som arbetar med att förbättra produktiviteten och prestandan hos träd. De samarbetar med ledande forskare liksom framstående teknikpartners och har stora skogsbolag som sina kunder. SweTree Technologies är specialiserade såväl på produktionsteknologi för plantor till skogsbruket liksom på genteknik. Deras ambition är att öka värdet på skogarna och bredda användningsområdena för träd. Detta för att stärka den biobaserad ekonomin och öka såväl det företagsekonomiska värdet för skogsägare liksom värdet för samhället i stort. Genom att producera mer förnyelsebara råvaror bidrar tekniken till ett minskat användande av fossila bränslen och därigenom minskade koldioxidutsläpp. 


SweTree Technologies har under flera år utvecklat och nu tagit fram en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes. En pilotanläggning byggs nu och är klar att testas nästa år. Målet är storskalig produktion i plantfabriker inom ett par år. Grundteknologin med somatisk embryogenes (SE), det vill säga att kunna producera många plantor av ett frö, är väl känd och beprövad. I stället för att genomgå flera komplexa och manuella labbtekniska steg gör nu den utvecklade automatisade processen att SE-plantproduktionen blir mycket mer kostnadseffektiv.


SweTrees nya automatiserade SE-plantteknologi gör att man snabbt kan producera plantor som växer 30-40% snabbare jämfört med dagens bästa plantor. Teknologin möjliggör även att man snabbt kan producera plantor som är anpassade till klimatförändringar och tål de sjukdomar och skadedjur som redan idag ger stora negativa effekter på skogsbruket.


Man kan kontrollera plantornas genuppsättning och genom genetisk selektion välja ut och föröka de som har bäst produktion och är resistenta mot till exempel sjukdomar och skadedjur. Man väljer även så att man bibehåller en hög genetisk variation, det vill säga träd med olika genvarianter, vilket gör skogen mer motståndskraftig för olika framtida klimatförändringar och sjukdomar. Genom att producera plantor på det här sättet skapar man bättre träd och en skog med högre kvalitet.

– Vi måste ha en högre kapacitet i våra svenska skogar av flera anledningar. Skogen ska växa bra under många år och bidra till både ökad bioekonomi och mindre koldioxidutsläpp. Klimatet förändras och skogen behöver anpassas till att på ett bra sätt kunna hantera det, säger Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies.


swetree.com 


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor