European Media Partner

Boosta ditt yrkesliv med ett stort nätverk


LinkedIn, det ständigt växande karriärnätverket, har som vision att skapa ekonomiska möjligheter för alla medlemmar, såväl för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden som för etablerade yrkesmän att komma upp i nivå eller hitta sitt drömjobb. Deras mål är att hitta företag som lägger ut jobb i nätverket och på så sätt skapa så många möjligheter till matchning som möjligt. Lisa Gunnarsson är sedan 2015 Nordenchef på LinkedIn och berättar hur nätverket kan hjälpa studenter och redan etablerade yrkesverksamma på arbetsmarknaden i deras framtida karriär.
– På LinkedIn kan du hitta ditt första jobb, bygga upp det professionella nätverk som kommer vara din viktigaste trygghet i framtidens rörliga arbetsliv och lära dig nya kunskaper för att hålla dig relevant i arbetsmarknadens höga förändringstakt. Vi erbjuder bland annat fortbildning genom vår utbildningsplattform LinkedIn Learning och aktiv karriärrådgivning genom vår mentorfunktion Career Advice.

Genom att registrera ett konto på LinkedIn skapar man en plattform för sitt personliga professionella varumärke och gör sig synlig och sökbar för alla potentiella möjligheter. Lisa menar att ett professionellt nätverk är det bästa sättet att göra sig spelbar för nya jobb och möjligheter och att det aldrig är för tidigt att börja odla sina kontakter. Hennes tips till nya användare är att alltid ha profilen så komplett ifylld som möjligt för att visa dina besökare vem du är och vad du kan.
– Beskriv din kompetens och vad du vill göra med den i din sammanfattning, lista dina färdigheter, uppdatera din nuvarande titel och position och glöm inte en profilbild som visar ditt professionella jag - en profil med bild besöks 21 gånger oftare än en profil utan!

Kultur- och värderingsfrågor blir allt viktigare för företagens möjligheter att locka till sig och behålla talanger. På Career Pages lägger 30 miljoner företag ut över 20 miljoner jobb och ger en inblick i företagens kultur. Via Open Candidate-funktionen går det nu också att visa för rekryterare om du är öppen för nya uppdrag utan att din nuvarande arbetsgivare eller ditt nätverk ser detta.

Karriärplattformen utvecklas ständigt. Det kommer hela tiden nya funktioner som snabbar upp och underlättar processerna med att hitta nya talanger och möjligheter.
– Genom AI hjälper vi till exempel arbetsgivare att hitta talanger. Vi släpper också en mängd data för att bättre matcha arbetsgivare och arbetssökande. Som exempel kan nämnas de kompetenser arbetsgivare efterfrågar mest just nu, vilka är kreativitet, övertalningsförmåga, molntjänster och AI, avslutar Lisa.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor