European Media Partner
Fastigheten Strix ligger i Huvudsta i Solna. LIVSSTIL

Bostäder efter studenternas förutsättningar


Att bo bra är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med sina studier. Därför finns Stockholms studentbostäder, som i 60 år erbjudit boenden som både är prisvärda och trivsamma.

Inför varje hösttermin börjar media diskutera bristen på studentbostäder. Dagens situation är dock inte lika dyster som det ofta framskymtar i media. Sedan några år tillbaka så byggs det många studentbostäder i Stockholm och i takt med att utbudet ökar kortas även köerna, säger Ingrid Gyllfors som är VD för Stockholms studentbostäder.

– Det är mycket positivt för Stockholm som den attraktiv studentstad man redan är och vill fortsätta att vara.

Stockholms studentbostäder, som är en stiftelse grundad av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), är störst i Sverige på studentbostäder.

Sammanlagt har man 8 000 korridorrum och studentlägenheter som finns tillgängliga för de i runda tal 85 000 som pluggar i Stockholm. Totalt finns det omkring 16 000 studentbostäder i länet.

– Det kan verka lite, men då ska man komma ihåg att de flesta som studerar en högre utbildning i Stockholm är stockholmare, ungefär två tredjedelar av alla, och att de ofta har löst sitt boende på något annat sätt. Antingen genom att man skaffat en egen lägenhet eller så bor man kvar hemma hos föräldrarna, förklarar Ingrid Gyllfors.

– Dessutom har det kommit flera aktörer på marknaden, både kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar, som erbjuder olika former av studentboenden.

Även i våra grannländer arbetar man på högvarv med att bygga framtidens studentbostäder. I Norge vänder man sig till NBBL och i Danmark är det ungdomsboliger.dk som är de största aktörerna.

Forskning visar entydigt att ett bra boende är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för att man ska lyckas med sina studier. Att trivas med sin första egna bostad, som det ofta handlar om, ger trygghet och skapar förutsättningar för goda studieresultat.

– Sedan är det naturligtvis så att alla inte är stöpta i samma form. Vissa trivs bättre med att bo på korridor och ha en mer daglig kontakt med andra studenter. Andra föredrar att bo i egen lägenhet där man mer kan rå sig själv.

– Det är inte heller ovanligt att man redan hunnit bilda familj och skaffa barn och då är det andra behov som styr hur man vill bo. Vi ska ha boenden som passar för alla studenter.

Stockholms studentbostäder har sina boenden spridda runt om i fem av regionens kommuner. Förutom i själva Stockholm, där flera är centralt belägna, finns boenden i Solna, Täby, Nacka och Huddinge.

– Merparten av boendena ligger nära både campus och centrala Stockholm, och alltid med goda allmänna kommunikationer, berättar Ingrid Gyllfors. Att vara student innebär inte bara att plugga, man vill också ha lätt att träffas och umgås.

Samma grundkrav gäller även för den nyproduktion som pågår för tillfället.

– Studenter ger liv och rörelse i ett område. Dessutom bidrar de ekonomiskt genom sin konsumtion till den service som behövs för en levande stadsdel.

Från att studentbostadsfrågan tidigare handlat mycket om kvantitet har fokus allt mer kommit att flyttas till kvalitet.

– För oss är det viktigt att veta vad studenterna efterfrågar, understryker Ingrid Gyllfors på nytt. I dag är det helt andra krav än när vi startade för 60 år sedan. Man ska också ha respekt för att hyran för ett studentboende utgör en väsentlig del av en students ekonomi. Många lever under knappa förhållanden och efterfrågar därför ett prisvärt boende. En nyproduktion får inte bli så dyr att ingen har råd att flytta in.

– Vår filosofi är därför att bygga och förvalta det vi äger långsiktigt. I genomsnitt byter vi hälften av alla våra hyresgäster varje år när det normala är att en hyreslägenhet byter hyresgäst ungefär vart tionde år. Det innebär naturligtvis ett ökat slitage och därför gäller det att bygga hållbart och givetvis klimatsmart redan från början.

Text: Martin Westholm

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor