European Media Partner
Bråda tider för arkitekter i Öresundsregionen SAMHÄLLE

Bråda tider för arkitekter i Öresundsregionen


I Öresundsregionen pågår många nya, spännande fastighetsprojekt och inom branschen har de flesta aktörer fullt upp. Hållbarhet och att bygga för framtida behov är ständigt aktuella frågor som nyligen lyftes i en utställning, där både branschfolk och allmänhet bjöds in att delta i dialogen.

Man tror ofta i Sverige att det är dyrt och krångligt att anlita en arkitekt. Det är synd, för arkitekten kan faktiskt hjälpa till så att man får så mycket som möjligt för sin budget

I Öresundsregionen råder fortsatt byggboom. Mycket fokus läggs på bostäder, på grund av att det behovet under senare år ökat kraftigt. Bland många spännande projekt kan nämnas gamla industriområden i Malmö som utvecklas till bostäder och hamnområdet i Helsingborg där det byggs nya lägenheter. På flera ställen ute i regionen sker förtätningar även i mindre samhällen. Man bygger också en ny centralstation och utvecklar det stora Brunnshögsområdet i Lund och utvecklingen runt Malmö Central och hamnen fortskrider.

– Där det finns knutpunkter och fungerande kollektivtrafik bygger man också och det är viktigt för regionens utveckling. Målet är ju inte att alla ska bosätta sig i tätorterna, utan att det ska vara attraktivt även att bo på landsbygden, säger Gunilla Kronvall, projektledare för Sveriges Arkitekter på Form/Design Center i Malmö.

Högtrycket på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen märks också på arkitekturmarknaden. Det som är speciellt med Öresundsregionen är att den sträcker sig över rikets gräns, vilket innebär att två olika kulturer möts i en region som påverkas av samma upp- och nedgångar i konjunkturer och trender. I Sverige jobbar arkitekter mest med fastighetsutvecklare och företagsbaserat. I Danmark ser rollen som arkitekt annorlunda ut mot i Sverige. Där har arkitekten ett helhetsansvar för upphandlingar och entreprenad, medan det i Sverige ofta går till så att arkitekten handlas upp av entreprenaden. I Sverige är privatmarknaden för småhus och kataloghus starkare än i Danmark. I Danmark har man i stället en starkare tradition av att som privatperson anlita arkitekter.
– Man tror ofta i Sverige att det är dyrt och krångligt att anlita en arkitekt. Det är synd, för arkitekten kan faktiskt hjälpa till så att man får så mycket som möjligt för sin budget, säger Gunilla.


Hon menar att skillnaderna kan bero på att Danmark har en stark designtradition historiskt, medan Sverige har en industrikultur. Sverige har gott rykte om sig vad gäller sociala frågor och samverkan. Vi är duktiga på att hitta kopplingar och samverka i exempelvis miljöfrågor och byggande, samhällsvetande och arkitektur. Det är viktigt att vi fortsätter stärka detta i regionen, eftersom det leder till innovation och oväntade lösningar menar Gunilla.

Sveriges Arkitekter startade 2017 i samarbete med Form/Design Center en regional satsning för arkitektur i södra Sverige. Form/Design Center strävar mot att stärka sig som branschmötesplats och Sveriges Arkitekter vill komma närmare sina medlemmar samt stärka diskussionen om arkitektur i södra Sverige. Faller projektet väl ut kan det bli etablering på fler orter.
– Det vi gör i den här satsningen är att jobba med branschfrågor, stärka diskussionen om arkitektur och därigenom närmar vi oss såväl allmänhet som beställare.

Den 23 augusti började DESIRE – Arkitektur för vår framtida livsmiljö, en utställning på Form/Design center, där 30 aktörer, bland annat universitet, kommuner, och flera privata arkitektkontor deltog.
– Alla gav varsitt bidrag om vad vi behöver diskutera kring framtidens arkitektur. Diskussionerna skedde både aktörerna sinsemellan och riktade sig även mot allmänheten.

Den 12–13 september på Arkitekturdagarna fördjupade man diskussionen om framtidens arkitektur genom att anordna föreläsningar och seminarier i samarbete med aktörer i regionen. Under de två dagarna fylldes Form/Design Center av arkitektursamtal.
– Högkonjunkturen har lett till att många inom arkitekturbranschen har mycket att göra, men vi behöver alltid hålla diskussionen levande om hur vi ska bygga för framtiden. Hållbara byggnader var för några år sedan helt nytt, nu är det en grundläggande standard. Där har det skett en stor förflyttning, men vi behöver ändå fokusera på vad en hållbar livsstil innebär, inte bara att byggnaden presterar väl, utan exempelvis att den även uppmuntrar människor till en hållbar livsstil.

Diskussionen omfattade allt från inredning till landskapsdesign, hur städer byggs, relationen mellan grönska och det offentliga rummet, och förtätningstrenden som pågår just nu. Den berörde också relationen mellan folkhälsa och arkitektur, sociala frågor, delaktighet, hur man kan vara delaktig i processen, men också social hållbarhet och hur man bygger för det. Man diskuterade även estetik.
– Det är det intressanta med arkitekturen - den omfattar allt från det estetiska till det praktiska och även det sociala och samhällsfunktionen. Det ger en väldig bredd. Sammanfattningsvis var den grundläggande ambitionen att ha en levande diskussion om vad och hur vi bygger för framtiden.

Gunilla menar att det finns stor bredd på material och uttryck och tycker att det är positivt att det finns en stor variation och många olika lösningar. En trend som stärker arkitekturmarknaden är att en del arkitekter själva arbetar som fastighetsutvecklare, något som vuxit fram de senaste åren.
– Man gör det dels för att lära sig mer och kunna ta ett större ansvar, vilket gör det lärorikt för de som arbetar med det. Vi ser också att den här utvecklingen är positiv för arkitektkontoren och bra för branschen, avslutar Gunilla.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor