European Media Partner
Bristyrkena som är i behov av kompetens UTBILDNINGAR OCH KARRIÄR

Bristyrkena som är i behov av kompetens

Är du sugen på att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och ha möjlighet att hitta drömjobbet direkt efter avslutad utbildning? Vi har sammanställt bristyrkena som är i behov av kompetens. 

Kock

Yrkestbildning till kock är en allsidig utbildning som låter dig jobba var som helst i världen. Få utlopp för din kreativitet i köket och låt alla dina sinnen komma till sin rätt i ditt dagliga värv. Förutom att vara flexibelt och inspirerande ger en utbildning till kock också goda förutsättningar att bli attraktiv på arbetsmarknaden direkt efter avslutad utbildning, då kockyrket klassas som bristyrke. Enligt Arbetsförmedlingen ser vi en fortsatt efterfrågan på personal inom restaurangbranschen, såväl kockar som kallskänkor. Just denna del av servicesektorns snabba tillväxttakt och en ökad gastronomisk turism till Sverige har lett till ökad efterfrågan på utbildade kockar.

På kockutbildningen varvas teori med praktik. Traditionellt hantverk i köket varvas med moderna matlagningstekniker. Eleverna lär sig livsmedelskunskap och råvaruhantering samt matlagningskunskap. Även hygien har stort fokus under utbildningen. Förutom olika tekniker och matlagningsmetoder utgör uppläggning, service, bemötande och servering en del av kursplanen. Verktygshantering och hur man jobbar med olika köksmaskiner är också något som finns med i utbildningen.

En del av utbildningen, ungefär 15 procent, är APL, (arbetsplatsförlagt lärande), ute på en arbetsplats, där man som elev får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik. Under praktiktiden har man även möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtida karriär inom restaurangbranschen.Undersköterska

En av de sektorer som är i störst behov av arbetskraft just nu är vårdsektorn. Så väl läkare som sjuksköterskor, både med bred kompetens och specialistutbildade, samt undersköterskor råder det stor brist på. Enligt Arbetsförmedlingen minskar tillgången på kvalificerad arbetskraft, vilket gör att det fortsatt kommer att finnas ett stort behov av denna typ av personal.

Beräkningar gör gällande att det under de närmaste tio åren kommer att behövas 160 000 nya undersköterskor bara för att klara av pensionsavgångarna inom yrket. Då undersköterska inte är ett legitimationsyrke är det upp till arbetsgivaren att avgöra om en kandidat har tillräcklig kompetens att klara av jobbet.

Den vanligaste utbildningsbakgrunden hos undersköterskor är vård- och omsorgsgymnasiet, Komvux eller YH-utbildning. Det går numera att läsa distansutbildning till undersköterska och kombinera denna med deltidsjobb.

Som undersköterska kan du antingen jobba inom äldrevården, på sjukhusavdelningar, vårdcentraler eller vårdhem. Det viktigaste är att du i grund och botten är empatisk och intresserad av att hjälpa och vårda människor som är sjuka eller behöver stöd för att kunna fungera optimalt.

Under utbildningens gång är åtta veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket ger eleverna en chans att känna på yrket på riktigt och få en uppfattning och var i vården man helst skulle vilja söka jobb senare.Elektriker

Arbetsförmedlingen klassar även elektriker som bristyrke. Den kraftiga uppgången inom byggsektorn har gjort att underskottet på flera kompetenser inom bygg och anläggning ökat under senare år.

Som elektriker arbetar man med underhåll, installationer och reparationer. Arbetet är fysiskt och kräver även en hel del konsultation av ritningar och beskrivningar samt problemlösning.

Som elektriker kan du välja bland olika yrkesinriktningar. Industrielektriker, installationselektriker och serviceelektriker är olika exempel på inriktningar och arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på vilken man väljer.

Gemensamt för samtliga är att man vanligen har kundkontakt eller kontakt med andra i arbetslaget, vilket kräver god samarbetsförmåga. Vissa inriktningar innebär att man i högre grad är ute på olika arbetsplatser till exempel i projekt.

Kunderna man möter som elektriker kan vara så väl industrier som fastighetsägare och privatpersoner. God känsla för service är därför viktigt. Yrket ställer också höga krav på säkerhet, då det handlar om elinstallationer. Noggrannhet är därför en annan nödvändig kvalitet hos den som tänker sig en yrkesroll som elektriker.

Utbildningen innefattar en praktikperiod, APL, som ger eleverna möjlighet att visa arbetsgivaren sina färdigheter och därmed ger goda jobbmöjligheter efter avslutade studier. 


Är du sugen på att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och ha möjlighet att hitta drömjobbet direkt efter avslutad utbildning? Vi har sammanställt bristyrkena som är i behov av kompetens.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor