European Media Partner

Byggbranschen måste digitaliseras

Byggbranschen befinner sig i ett paradigmskifte, från att vara dokument- till datadrivna, där digitala lösningar blir en viktig fas i förvandlingen.

Även byggarbetsplatsen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Under de kommande åren väntas digitaliseringen i bygg- och fastighetssektorn accelerera kraftigt. En stor del av den digitaliseringen är beroende av BIM.
– BIM står för byggnadsinformationsmodellering, eller building information modelling, som förkortning och begrepp, berättar Gustav Jansson som är doktor i träbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet och forskar inom informationsflöden för industriellt byggande.

– Med system som stödjer BIM kan man komma åt problemen med kommunikation mellan olika aktörer i ett projekt. Genom att samla data från BIM-modellen, i stället för kommunikation via mejl och telefonsamtal, så blir det mer tillgängligt och transparent, vilket innebär en lättnad för de människor som ska jobba i processen.


Sedan 2016 är Gustav Jansson ansvarig och sammankallande för BIM Akademin, en intresseförening för de som jobbar med undervisning i BIM-kunskaper på lärosäten och YTH-utbildningar i Sverige.
– Syftet med akademin är att samordna kunskapsbasen och hur vi undervisar i BIM, samt att utveckla utbildningarna inom digitalisering och informationshantering för samhällsbyggande, säger Gustav Jansson. Samarbetet mellan lärosätena gör det också möjligt för lärarna att dela litteratur och annat utbildningsmaterial med varandra.

BIM underlättar samverkan och integrering mellan aktörer inom ett byggprojekt. Samt möjliggör ett sömlöst utbyte av relevant information och data. I det ideala fallet stöder BIM-processen hela livscykeln för en byggnad: från planeringen och byggande till underhåll och, i slutändan, rivning. Men än så länge är tillämpningen av BIM inte lika stor i alla delar av processen.
– Ett intressant forskningsprojekt är Uppkopplad Byggplats där man tittar på hur även byggarbetsplatsen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, berättar Gustav Jansson. Vanligt är att man tar en ritning och häftar fast på väggen. Det är dit man går för att få information. Och den visar bara den färdiga byggnaden, inte hur byggprocessen ser ut. Genom att istället använda mobila enheter kan hantverkare och ledning på fältet ha direkt tillgång till BIM-modellen, vilket skulle resultera i ett ökat samarbete mellan arbetsgrupperna och bättre effektivitet genom hela projektet. 

Men av totalt 122 BIM-kurser i landet så är det bara 13 som är relaterade till hur man använder BIM i produktion.
– Det är ju väldigt få om man tänker på att byggplatsen ändå är den centrala delen av ett byggprojekt, säger Gustav Jansson. Det saknas kurser om BIM som styrning i genomförandet och hur man jobbar med industriellt byggande med digitalisering eller projektering för olika produktionsmoment. Där är kunskapen än så länge låg. Så det behövs fler experter som kan undervisa i det, och fler forskningsprojekt som driver byggplatsens användning av ett digitalt flöde.

Dela artikeln

Journalist

Kristina Karlström

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor