European Media Partner
Mowi 1250WD med P40-kran. Annons

Byggda av skogsfolk för skogsfolk

Lång livslängd, genomtänkt design och unik teknik är grunderna i Mowi och Moheda, två av FTG:s (Forest Technology Group) huggarvagnar för bland annat transport av skogsråvara. Genom att välja dem bidrar du även till ett hållbarare skogsbruk.

Forest Technology Group bildades 2005 och består av två bolag, FTG Cranes i Sverige och FTG Baltic Litauen, med huggarvagnar och kranar för transport av skogsråvara. 

– FTG Cranes tillverkar Mowi kranar och Moheda huggarvagnar i fabriken i Bäckefors och dotterbolaget FTG Baltic tillverkar Källefall och Forest huggarvagnar i Litauen, säger Thomas Seleskog, marknads- 

och försäljningschef på FTG Cranes.


Norden har världens ledande skogsbruk och det är också här merparten av Mowi och Moheda säljs. I Sverige och i övriga Norden ställer man högre krav på skogskranar och -vagnar som nästan uteslutande används i terrängen ute i skogen

– Tittar man på övriga Europa så går vagnarna mycket efter landsväg. Våra vagnar är byggda för att tåla ett tufft användande i skogen vilket gör att vi har ett högt kvalitetskrav. Vi är med andra ord inte billigast. 

I gengäld har våra vagnar en väldigt låg underhålls- och driftkostnad tack vare att de är byggda för att klara av tuffa tag i skogen. De är byggda för att tåla höga påfrestningar. Det är stor skillnad på belastningen av en vagn som går i skog och terräng kontra en vagn som mestadels går på landsväg. Det blir helt andra påfrestningar, fortsätter Thomas Seleskog.


Livslängden hos en Mowi och Moheda är hög och likaså andrahandsvärdet vilket gör att det trots ett högre ingångspris blir ett bättre ekonomiskt val i längden, samtidigt som det är bättre ur en miljösynpunkt.

– Med våra skogsvagnar har man ett långsiktigt ägande. Det gör det mer lönsamt, tack vare det höga andrahandsvärdet och den låga driftskostnaden. Ser man på totalekonomin i ägandet av en Mowi eller Moheda tror jag inte att man kan äga en skogsvagn på ett billigare sätt. Många som jobbar frekvent med sina huggarvagnar i skogen byter efter tio-tolv år. En begagnad Mowi eller Moheda är eftertraktad och säljs snabbt vidare till köpare som hellre väljer en begagnad huggarvagn framför en ny av ett billigare fabrikat.


Unik teknik och god funktionalitet

FTG huggarvagnar bygger på ”Mohedavagnen” och Mowi är en parallellkran som man är unika med.

– Mowi gör två moment i ett vilket gör att du arbetar cirka 30 procent fortare och det är den kranen som kräver lägst oljeflöde. Det innebär att du kan köra traktorn på ett väldigt lågt varvtal vilket spar både bränsle och på miljön och det blir en bra ljudkomfort inne i hytten. 


Förutom kvaliteten, miljöaspekterna och ett bra andrahandsvärde tack vare livslängden är det andra saker som har gjort att Mowi och Moheda är marknadsledare berättar Thomas.

– Man väljer Mowi och Moheda i dag för att det är bra kvalitet, de tål att gå i skogen, har hög funktionalitet, är genomtänkta och anpassade efter skogen. Vi brukar säga att de är byggda av skogsfolk för skogsfolk. Vi har inte tagit fram en skogsvagn som bara ser ut som en skogsvagn utan vi har tänkt igenom funktionaliteten och kvalitén i våra produkter. Det gör att vi får en hög kundnöjdhet och återköpande kunder och det är den bästa reklamen för oss. Våra kunder är våra bästa ambassadörer!


ftgforest.com


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor