European Media Partner

Capio går i bräschen för framtidens primärvård

Capio lanserar en digital tjänst för hemmonitorering av patienter i primärvården för utökad tillgänglighet och kvalitet. 


Alex Jaranka, Specialist i allmänmedicin och innovationschef


Resan mot virtuell vård i hemmet började med att Capio tittade på vilka patienter som behöver mest stöd och som uppsöker sjukvården oftast.

– Vi insåg att en liten andel av alla patienter, ca 10 procent,  uppsöker vård i högre skala än förväntat och står för över femtio procent av vårdbesöken på våra vårdcentraler, berättar Alex Jaranka, specialist i allmänmedicin och innovationschef.

– Majoriteten av dessa patienter har en eller flera lånvariga sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, astma och kol. Traditionellt har vården parerat dessa patienters uppseglande symptom. Patienterna har spenderat betydligt mer tid än vad de hade behövt göra på att få svar och känna sig trygga, berättar Jaranka.


Framtidens primärvård handlar istället om att  jobba proaktivt där vården hela tiden ligger ett steg före sjukdomen. Enkla tekniska lösningar gör det möjligt för patienter och deras anhöriga att bli engagerade och delaktiga i vården. Tekniken möjliggör inhämtning och bearbetning av större mängd information om patienten. Med bättre underlag får därmed vårdpersonalen en bättre holistisk bild om patientens hälsa och har möjlighet att optimera behandlingen.  

– Det går att förebygga försämring eller sjukhusinläggning om man regelbundet matar in sina mätvärden i hemmet och för över det till vårdpersonalen. Patienter som har hjärtsvikt brukar exempelvis öka i vikt för att de samlar på sig vätska. Det tar oftast veckor innan patienten märker själv p.g.a. att de har svårt att andas. Då måste man läggas in på sjukhus för att få vätskedrivande så att andningen fungerar bra igen, säger Jaranka och fortsätter;

– Det vi har gjort i och med hemmonitorering är att patienterna mäter sin vikt och får då en indikation på läget vilket leder till att man upptäcker detta tidigt och kan sätta in behandling i god tid så att de slipper bli dåliga och tvingas åka in till sjukhuset.


Med hemmonitorering kan patienterna alltså mäta data som blodtryck, blodsocker, vikt och andra värden i sitt hem. Informationen överförs i sin tur till mobiltelefonen eller läsplattan för att dela med vårdgivaren.  

– Genom mätpunkterna har vi ett täckande underlag för enskilda patienters behandling. Om patienten exempelvis ökar i vikt, kontaktar vi dig och ställer nödvändiga frågor för att kunna ta beslut om nästa steg.

– En stor skillnad är att vi för det första jobbar proaktivt med att se till att patienterna håller sin sjukdom i schack med bättre råd. Dessutom får de tillgång till betydligt fler mätvärden som ger en mer rättvis och grundlig bedömning så att vi kan ändra och optimera behandlingen på kort tid, säger Jaranka och fortsätter;

– Det som är häftigt är att patienter oberoende av tid och plats kan känna sig trygga. Du kan vara på Filippinerna, eller Kanarieöarna och föra över dina värden och kommunicera med oss. Värden kommer att vara helt färska, även när du är på resande fot. Något som inte har varit möjligt tidigare. Framtidens primärvård nyttjar ny teknik som förskjuter maktbalansen närmare till patienten för att skapa mer rättvis, tillgänglig och säker vård. 

Dela artikeln

Journalist

Amanda Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor