European Media Partner

Dags att ta plats

2017 fanns det bara sju procent kvinnor i bolagstyrelsen och ledningar i Sverige. Siffran är låg och någonting måste förändras. det konstaterar Madelen Porserud på Female Leader Engineer

”Många av de manliga cheferna har ett stort engagemang i att döttrarna ska bemötas helt jämlikt, men på de arbetsplatser de själva styr över är det kanske inte alls speciellt jämställt.”

Madelen Porserud slår fast att dagens samhällsutmaningar är både omfattande och komplexa. De kräver att alla med en potentiell kompetens utbildas och deltar i alla led, hela vägen upp till högsta beslutsnivån.
– Men trots att de flesta håller med om den slutsatsen har vi fortfarande en ojämn könsfördelning inom många områden, och på chefsnivåer i större företag är andelen kvinnor fortfarande skrämmande låg.

Madelen Porserud är en av grundarna av företaget Magent som driver två utmärkelser och alumninätverk för kvinnliga ingenjörer: Female Leader Engineer (FLE) och Female Digital Engineer (FDE). Syftet är att lyfta fram kvinnliga förebilder och skapa kontaktnät, något som saknades i det svenska systemet när de började jobba med detta. 
– Vi vill också bidra till att sudda ut den förlegade bilden av en ingenjör som en manlig, lite nördig typ i laboratorierock. Den är så gammalmodig så man tar sig för pannan, ändå dessvärre fortfarande vanligt förekommande. Ingenjörsyrket i dag är något totalt annorlunda vilket vi vill lyfta fram.

Både FLE och FDE är utformade som tävlingar där den som vinner får skräddarsy ett personligt traineeprogram på tre av de deltagande partnerföretagen. Alla deltagare får också under utvärderingsprocessen värdefull hjälp på vägen mot en framtida chefsposition.
– Vi vet genom undersökningar att 83 procent av dagens kvinnliga ingenjörsstudenter vill bli ledare i framtiden men endast 15 procent av cheferna är kvinnor, så någonstans på vägen tappar man de intresserade och engagerade kvinnliga ingenjörerna.

Ytterligare utmaningar för många företag är att vara tillräckligt innovativa och hantera en föränderlig omvärld, vilket med fördel sker genom att angripa problem från ett flertal olika perspektiv.
– Det är därför en mångfald av bakgrunder och kompetenser är så viktig, att få arbetsgrupper med olika ingångsvärden. Alla vet att innovationer skapas i gränslandet mellan olika perspektiv, inte i en homogen och traditionell miljö. Därför borde strävan efter exempelvis jämställdhet vara betydligt starkare än den är i dag.

Genom programmen FLE och FDE vill Madelen Porserud och hennes kollegor bidra till att skapa en jämnare maktbalans mellan män och kvinnor i näringslivet och göra det naturligt att se och använda all tillgänglig kompetens. 
– Samtidigt bidrar vi till deltagarnas egen utveckling och stärker dem för framtida utmaningar. Utmärkelserna är utvecklade för att i varje steg utmana, stärka och göra deltagarna förberedda på vad som krävs när de söker sitt första, andra och alla följande jobb.

De startade FLE redan 2013.
– Vi som grundade Magent insåg då att arbetet måste fortsätta med att lyfta kvinnliga förebilder och sprida kunskaper om fördelarna med jämställdhet. Så vi utvecklade och startade FLE. I år drar vi även igång med det nya programmet FDE för att försöka höja den alltför låga andelen kvinnor som arbetar med digitalisering.

Madelen Porserud har nyligen blivit mamma och då fått erfara vilken stor skillnad det fortfarande är på hur män och kvinnor bemöts när de får barn.
– Jag får frågan om varför jag inte tar hela föräldraledigheten utan låter min man ta en stor del. Min man får däremot frågor om han verkligen tror att han kan vara borta från jobbet i sex månader. Dessa reaktioner kommer inte bara på jobbet utan även från familj och vänner vilket gör det väldigt påtagligt hur samhällets normer fortfarande baseras på mycket gammaldags värderingar.

I arbetet med både FLE och FDE lägger de stor vikt på att engagera partnerföretagens ledningar i deras event och där diskutera den typen av frågor. De får företagsledare att reflektera över sin egen inställning och varför de ser att jämställdhet är viktigt och sedan ställa det i relation till hur det faktiskt ser ut. 
– Många av de manliga cheferna har ett stort engagemang i att döttrarna ska bemötas helt jämlikt, men på de arbetsplatser de själva styr över är det kanske inte alls speciellt jämställt. Den typen av personliga reflektioner tror vi är avgörande för att få till en förändring, avslutar Madelen Porserud.

Fakta

Madelen Porserud är civilingenjör i kemiteknik från KTH samt lärare genom Teach for Sweden. Hon arbetar i dag som konsult på Influence där hon är konsultchef och sitter i ledningsgruppen. Hon är även en av grundarna till företaget Magent som i dagsläget driver två utmärkelser och alumninätverk: Female Leader Engineer och Female Digital Engineer.

Female Leader Engineer syftar till att identifiera och lyfta kvinnliga ingenjörer för ledande positioner i näringslivet. 

Partnerföretag 2019 är: Ericsson, Fortum, Stora Enso, SSAB, Scania, Skanska, Sandvik och Volvo. 

Dags att ta plats

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor