European Media Partner
Dan Olofsson om Digitalisering DIGITALISERING

Dan Olofsson: Digitalisering är en möjlighet

Digitaliseringen har gått från att vara ett sätt att administrera något till att vara en del av det mesta. Inte i någon bransch kan man göra anspråk på ledarskap utan att offensivt finna digitala lösningar som flyttar fram positionerna. 

Från att vi haft en IT-avdelning som sköter IT, har digitaliseringen medfört att varje företags olika delar använder digitala lösningar i allt från intressanta kunderbjudanden till produktion och kundservice.
De bästa lösningarna sprider sig snabbt globalt. Detta kombinerat med att USA har en kraftfull riskkapitalmarknad gör att vi där ser många exempel på ”The Winner takes it all”. De starka positioner som digitala företag som Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Airbnb, Uber etcetera tagit på kort tid saknar motstycke i historien.

Vilken roll kan då vår region spela i detta?
Våra universitet och högskolor har en mycket viktig roll att spela i att ge bred utbildning till de unga. Men när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter är det min erfarenhet att akademi, myndigheter och politiker spelar den andra fiolen. De driver inte utvecklingen inom digitalisering även om de ibland vill påskina att de gör det.
Företag och entreprenörer driver utvecklingen. Ericssons roll i Lund och för den mobila utvecklingen kan inte underskattas. Det har gett många ringar på vattnet. Ett exempel härpå är Sigma Connectivity där jag själv är engagerad. De utvecklar smarta lösningar åt prestigeföretag runt om i världen inom sakernas internet. När ledande företag i Californien kommer till Lund och är imponerade över vad vi kan hjälpa till, klappar mitt patriotiska hjärta.

Att Ericsson klarar den hårda internationella konkurrensen och har möjlighet att kraftfullt investera i nya produkter och system och framgångsrikt sälja dessa, är mycket viktigt för Sverige.
Vem trodde för tio år sedan att Malmö skulle bli ett ledande center för spelutveckling. Många unga drivande entreprenörer har här gjort avgörande insatser. Massive Entertainments framgångar gläds vi åt.
Ska offentliga sektorn skapa nöjda nyttjare för de tjänster de levererar till oss medborgare är det viktigt att också denna verksamhet tar tillvara digitaliseringens möjligheter. För detta krävs nära samarbete med många företag. Tvångströjan Lagen om offentlig upphandling skulle inget privat företag frivilligt ta på sig. De politiker som tror att slutna offentliga monopol är framtidens lösning, och där privata företag som gör vinster ska motas bort, är stora bromsklossar för vår utveckling.

Inte något digitalt företag i världen har utvecklats utan möjligheten att göra vinst framöver. Det attraherar kapital och det ger resurser till utveckling. De är ofta entreprenöriellt drivna och tillvaratar möjligheter. Att skapa lösningar som kunder är beredda att betala för är nyckeln. Man kan ha en enastående produkt eller tjänst men saknar man förmåga att sälja kommer man ingenstans.
Smältdegeln Malmö är en bra grogrund för entreprenörer. De är inte styrda av byråkratiska system som jag menar hämmar utvecklingen. De går sina egna vägar.
Ska regionen utvecklas bra framöver ska vi motverka byråkratiska system som också kan finnas i företag, vi ska främja den entreprenöriella friheten, honorera ett kommersiellt driv och vi ska se digitalisering som en stor möjlighet.Artificiell intelligens kommer att revolutionera mycket. Sakernas internet kommer att förändra och förbättra många affärskoncept. 
Cyber Security blir alltmer viktigt. Det är affärsorienterade entreprenörer som tar tillvara på möjligheterna - inom företag eller i egna företag. Tillsammans med kunniga och engagerade medarbetande i alla de kluster som finns flyttar vi fram positionerna.

Dan Olofsson: Digitalisering är en möjlighet

Dela artikeln

Journalist

Dan Olofsson

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor