European Media Partner

Den nya tekniken revolutionerar stora delar av skogsbranschen

Nu gör den digitala tekniken sitt intåg på allvar även i skogsbranschen. Ett exempel på detta är Stora Enso Skog som investerar i ny teknik för att kunna automatisera virkesmätningen, effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationen.

Det är på Skoghalls bruk i närheten av Karlstad som den nya tekniken först kommer att användas. På bruket används 2,5 miljoner fastkubikmeter virke per år i tillverkningen av framför allt vätskekartong. Massaveden som kommer till bruket på lastbil mäts på plats av en opartisk aktör för att få fram underlag för betalning mellan köpare och säljare.
– Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför även effektivare transporter, säger Martin Holmgren som är VD på Stora Enso Skog.

– Tidigare har vi använt samma teknik på våra järnvägsterminaler med framgång och nu är det dags att införa systemet på våra bruk.
I genomsnitt passerar det cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall per dygn. Ökat öppethållande och kortare väntetider vid mätplatserna ger större flexibilitet vid planeringen av transporterna.

– Kameror placerade i en rigg tar bilder på timmerbilarnas last, chauffören knappar in sina uppgifter, bilderna skickas för fjärrmätning och efter mottagningskontroll kan timmerbilen åka vidare. På så sätt kan den nya mätningstekniken bidra till en optimering av logistiken som ger vinster, såväl ekonomiskt som miljömässigt, förklarar Martin Holmgren.

Inom kort kommer Stora Enso att uppföra ytterligare fem mätstationer – i Hällefors, Nymölla, Kvarnsveden, Fors och Skutskär.

Införandet av digitalisering innebär ännu en pusselbit i arbetet med att stärka Stora Ensos internationella konkurrenskraft.
– Digitaliseringen underlättar även att exempelvis plocka fram och använda historiska mätdata. På sikt kommer genomströmningen av lastbilar att gå snabbare och det leder till sänkta kostnader, fortsätter Martin Holmgren.
– Med tjänsten leveransavisering kan vi i god tid få veta när bilarna kommer och vilken last de har med sig. Det gör i sin tur att vi kan planerar arbetet bättre och även kort ned virkesbilarnas stopptid ytterligare, något som gynnar alla parter.

Fjärrmätningen kan med tiden också komma att kompletteras med allt mer avancerad bildanalys kombinerad med en typ av artificiell intelligens, som innebär att systemen kommer att vara självlärande och därmed hela tiden att öka sin prestanda.
– Med den nya tekniken ser vi att det finns en stor utvecklingspotential som vi i dag bara kan ana, men som vi vet väntar runt hörnet, avslutar Martin Holmgren.

Nu gör den digitala tekniken sitt intåg på allvar även i skogsbranschen. Ett exempel på detta är Stora Enso Skog som investerar i ny teknik för att kunna automatisera virkesmätningen, effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationen.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor