European Media Partner

Den smarta staden finns redan i Helsingborg


Helsingborgs stad ligger långt framme när det gäller digitalisering. Tidigt var man ute med ett öppet stadsnät. Med sin satsning på en Stadshubb tar man ytterligare ett steg mot den smarta staden.

– Möjligheterna är i princip oändliga, säger Johan Nyström på Öresundskraft, som driver och är affärsansvarig för projektet som fått flera andra kommuner att hänga på.

”Det unika med Stadshubben är det är ett öppet nät i den meningen att alla som vill har möjlighet att använda det för att koppla upp sensorer – kommunala verksamheter, företag och privatpersoner.”

En Stadshubb är en regiontäckande trådlös infrastruktur för IoT (Internet of Things). Hubbarna är tillgängliga för alla och ska ses som en viktig basinfrastruktur i den smarta staden.
– Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens alla fantastiska möjligheter, förklarar Bo Lindberg som är affärsområdeschef kommunikationslösningar på Öresundskraft. Däremot är naturligtvis trafiken inte öppen utan krypterad i flera steg för att vara säker.
– Allt det här är kopplat till samhällsnytta och gör att vi kan spara tid, pengar och miljö.

Möjligheterna är i princip oändliga, säger Johan Nyström som är ansvarig för Stadshubballiansen på Öresundskraft som står bakom idén och utförandet.

Det var i början av 2017 som projektet drogs igång och vid årsskiftet 2018 var allt färdigt för att tas i drift. Snabbt visade det sig som fungerade i teorin och fungerade i verkligheten.
– Det unika med Stadshubben är det är ett öppet nät i den meningen att alla som vill har möjlighet att använda det för att koppla upp sensorer, kommunala verksamheter, företag och privatpersoner.

Johan Nyström fortsätter:
– Vi har sedan dess skapat det vi kallar StadshubbsAlliansen till vilken vi bjuder in olika regionala stadsnätbolag att gå med. Vi växer mycket snabbat och hittills omfattar StadshubbsAlliansen drygt 40 kommuner runt om i landet. Några av dessa är Karlskrona, Kalmar, Växjö, Uddevalla, Jönköping, Falun, Umeå, Luleå och Kiruna längst uppe i norr. Målsättningen är att stadshubbarna ska utgöra grunden för en svensk standard för sensoruppkoppling.

– Vi får också kontinuerligt nya förfrågningar från kommuner och kommunala bolag som vill hänga på. Dessutom finns det ett stort intresse för vår lösning från andra länder som vill se hur vi gått tillväga.

LÄS MER: Den digitala staden handlar om mer än teknik

Stadshubben bygger på en teknik med ett trådlöst nätverk som skickar radiosignaler till och från olika saker med hjälp av sensorer via så kallades LoRa-gateways.

– Nätverket har lång räckvidd, har säker dataöverföring samtidigt som det är förhållandevis billigt att bygga. Dessutom har sensorerna som används lång batteritid, förklarar Johan Nyström.

Vad kan då nätverket användas till?

Till väldigt mycket, är Johan Nyströms korta svar. I det lite längre ger han några konkreta exempel.
– I Helsingborg har vi testat systemet genom att förse alla livbojar utmed havet med en sensor som är uppkopplad till Stadshubben. Så fort någon använder livbojen, oavsett om det är fråga om ett tillbud eller om det är ett busstreck, går en signal till stadens ärendehanteringssystem och ett ärende skapas.

– Tidigare åkte en person runt och kontrollerade livbojarna då och då, men nu behöver man bara åka när ett ärende skapas.

Ett annat exempel är att vanliga villasoptunnor på försök försetts med en sensor som är uppkopplad till Stadshubben. Vitsen är att villaägarna själva kan bestämma när de tycker att det är dags att tömma tunnan genom att föra över en brytare på sensorn på tunnan.
– Pilotprojektet har redan gett indikation på besparingar och miljövinster i och med att soptunnorna bara behöver tömmas när de verkligen är fulla och inte halvfulla som fallet varit många gånger förut, berättar Johan Nyström.

Ett tredje exempel är kopplat till de elcyklar som används av kommunens hemtjänst. Om de blir stulna, vilket fram tills nu inte varit helt ovanligt, talar en sensor om var cykeln befinner sig genom att skicka cykelns geokoordinater.

Det sista exemplet Johan Nyström nämner är att staden använder fuktsensorer i marken vid träd som står i mittsektionen av en genomfartsled. I och med att man kan se markfuktigheten kan man avgöra när träden behöver vattnas. Det ger besparingar genom att man bara behöver vattna när det verkligen behövs och samtidigt ger det bättre trafiksäkerhet genom att man undviker onödiga tillfällen då en tankbil stör trafiken.

Inledningsvis är det kommunerna och företagen som hittills varit snabbast att dra nytta av Stadshubbarna för att effektivisera sina verksamheter med hjälp av sensorer.
– Men i nästa steg kommer också privatpersoner alldeles säkert att koppla upp sina hem, cyklar och prylar för mätdata, positionering och styrning. Precis som i fallet med soptunnorna, som jag berättade om tidigare, kommer det här att ge mycket tillbaka till invånarna i form av enklare, effektivare och mer miljövänliga lösningar, sammanfattar Johan Nyström. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor