European Media Partner

Det är dags att utbilda framtidens gröna arbetskraft


När läget i omvärlden blir allt mer orolig och det ställs högre krav på hållbarhet, måste Sverige vara beredd att ställa om. Det innebär bland annat att fler arbeten inom den gröna branschen behövs. Vi tog en diskussion med Natasja Klingemark Kanth, Utbildningschef på Hvilanutbildning, för att lista ut var framtidens arbetskraft ska komma ifrån.

Text: Hans-Peter Öhman

Foto: Pexels, David Thunander, & David Sager

Våra utbildningar bygger på och styrs av vad branschen behöver och förser branschen med kompetent personal.

Berätta lite om Hvilan!
– Hvilanutbildning ägs av branschen (GRO – Gröna näringens riksorganisation) och utsedd sedan 2018 till branschskola. Vi utbildar gymnasieelever och vuxenstuderande genom ett flertal olika utbildningsformer. Från studieförberedande gymnasieprogram till yrkeshögskoleutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar.

Vilka utbildningar bedriver ni på Hvilan?
– Sedan tidigare bedriver vi yrkeshögskoleutbildningarna, Arborist och Trädgårdsmästare på vår skola i skånska Kabbarp och i Stockholm. Vi är den enda skolan som bedriver arboristutbildning i Sverige. Senast i ledet av nya utbildningar är yrkeshögskoleutbildningen Trädgårdsanläggare – Hållbar Park och Utemiljö som är förlagd i våra utbildningslokaler på Ultuna i Uppsala.


Vi är särskilt glada över att utöka med ännu en riktigt bra YH-utbildning som möter branschens behov av kompetens! Intresset för gröna yrkeshögskoleutbildningar är stort, vilket vi märker av i söktrycket.

Ni är specialister på gröna utbildningar – hur kommer det sig? 
– Återigen, vi ägs av branschen och vårt uppdrag är att utbilda befintliga och nya medarbetare till branschen. För att kunna ge den utbildning de behöver, krävs det att vi håller oss uppdaterade inom det senaste i branschen och har lärare som är experter inom sina kunskapsområden.

Har efterfrågan av gröna utbildningar ökat i och med den ökade miljömedvetenheten? 
– Framförallt har det allmänna intresset för trädgårds- och odlingskunskaper ökat sedan 10 år. Den ökade miljömedvetenheten märks speciellt i intresset för odling.


Vi ser ett ökat intresse bland yrkesbytare, detta ser vi på samtliga av våra vuxenutbildningar – inte minst inom våra yrkeshögskoleutbildningar Trädgårdsmästare, Trädgårdsanläggare och Arborist.

Ni ägs av branschen – vad innebär det för studenterna – och skolan? 
– Våra utbildningar bygger på och styrs av vad branschen behöver och förser branschen med kompetent personal. Vi har också en kontinuerlig kontakt med branschen genom vårt naturliga nätverk som kommer till oss när de söker personal.

Vad kan man förvänta sig som student på Hvilan? 
– Det är första vägen in i branschen, får lärare som är experter inom sitt kunskapsområde, träffa arbetsgivare och får kunskap om branschen som helhet. Eleven får en djup men också bred utbildning där man får praktiserar teorin. Nära kopplingar mellan teori och praktik medför att eleven lär sig direkt och får en djupare förståelse. De ser och förstår effekten i de praktiska momenten.

Hur ser er framtidsvision ut?
– Det råden en stor brist på personal i branschen, inom odling men även inom anläggning och skötsel. Vi ser att bristen kommer att öka. Därför har vi dialog med branschen för att se över hur vi på bästa sätt kan stödja så fler får möjlighet till jobb. De gröna frågorna är självklara hörnstenar i all långsiktig verksamhet – genom våra olika utbildningsformer är vår vision att utbilda den kompetens branschen behöver. Genom riktigt bra utbildning, nära kontakt med branschen och genuint intresserade studerande utmanar vi branschen att skapa en attraktiv och hållbar bransch.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor