European Media Partner

Det är möjligt att återta ledartröjan inom Life Science

”Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken”. Så lyder ett stycke ur den Life Science-vision som antagits inom samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd”, där Sveriges läkarförbund och 32 andra svenska aktörer inom Life Science området deltar. Det handlar om att sätta fokus på förutsättningarna för framtidens forskning i hälso- och sjukvård.

För ett par veckor sedan presenterades årets statusrapport kring 14 konkreta åtgärdsförslag som vi lämnade över till regeringen i maj 2015. Många förslag har tagits på allvar. Av de 14 åtgärderna är tolv redan antagna av regeringen. Särskilt glädjande är att regeringen prioriterar digitaliseringsfrågan, även om det är en bit kvar. Det behövs ett nationellt samordningsansvar när den digitala infrastrukturen ser så olika ut i landets 21 landsting och regioner. Läkarförbundet lyfter särskilt behovet av IT-system som kan prata med varandra, som kan ge oss läkare realtidsdata kring våra patienter, och som styrs utifrån vårdens, och inte systemets, behov och förutsättningar.

Trots att regeringen tagit till sig flera åtgärder, pekar rapporten på att de också behöver genomföras i verkligheten. Det handlar till mycket om samordning och resurser. Vi väntar bland annat otåligt på ett beslut om en långsiktig finansieringsmodell för nationella kvalitetsregister, samt förstärkta medel till specialiserade forsknings- och behandlingscentra.  

Historiskt sett har Sverige varit ett ledande forskarland inom Life Science. Ska Sverige stå sig framöver krävs att svenska läkare får bättre förutsättningar för forskning, vid sidan av det kliniska arbetet. En forskande läkarkår är avgörande för utvecklingen av nya behandlingar och läkemedel. Därför krävs att fler kombinationstjänster inrättas där läkare både kan arbeta klinisk och forska inom sin specialitet.

Life Science handlar inte bara om teknik. Kompetens är helt avgörande för sektorn. Sverige är ett av tre länder i Europa som fortfarande inte har reglerat fortbildning för läkare. Det är allvarligt. I teorin kan en läkare under hela sin yrkeskarriär arbeta utan krav på att uppdatera sin kunskap. Internationellt hör vi redan hur avsaknaden av en reglerad kompetensutveckling kan leda till att Sverige mister möjligheten att få delta i kliniskt vetenskapliga studier och andra utbyten. Sveriges regering måste ta det nationella helhetsgrepp som krävs för en reglerad fortbildning. På så sätt kan vi på allvar visa att Sverige fortfarande kan och vill hålla ledartröjan i Life Science.

”Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken”. Så lyder ett stycke ur den Life Science-vision som antagits inom samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd”, där Sveriges läkarförbund och 32 andra svenska aktörer inom Life Science området deltar. Det handlar om att sätta fokus på förutsättningarna för framtidens forskning i hälso- och sjukvård.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor