European Media Partner

Det har vänt för de svenska sågverken

Under lång tid hade svenska sågverk det tufft. Men sedan något år har utvecklingen vänt och branschen ser med ökande optimism på framtiden.

I Sverige har vi alltid byggt i trä, men nu upptäcker man i allt fler andra länder också träets fantastiska egenskaper.

Det är inte så länge sedan som den svenska sågverksindustrin kämpade med dålig lönsamhet på en sviktande marknad, men nu blåser det positiva vindar. – Sedan lite drygt ett år har det vänt till det bättre. Efterfrågan på sågverksprodukter har ökat både här hemma i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader, berättar Magnus Niklasson som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

– I dag finns det en helt annan optimism i branschen, vilket är glädjande eftersom sågade träprodukter är viktig för den svenska exporten.

Sågverksindustrin är av tradition konjunkturkänslig med toppar och vågdalar. Den senaste tidens ”boom” har gjort att även priserna vänt uppåt.
– I takt med att framför allt byggandet vänt uppåt har hjulen börjat snurra allt fortare på sågverken. Bakgrunden är ett uppdämt byggbehov, men också det globalt sett låga ränteläget har gjort sitt till för den positiva utvecklingen, förklarar Magnus Niklasson.

Han fortsätter: – Det är inte bara i Sverige som det har funnits ett stort behov av framför allt nya bostäder. Situationen är likartad i många av de länder dit de svenska företagen exporterar.

En annan förklaring till ökningen är ett nyvaknat intresse för trä som byggmaterial.
– I Sverige har vi alltid byggt i trä, men nu upptäcker man i allt fler andra länder också träets fantastiska egenskaper. Dessutom finns det en miljöaspekt som talar till träets fördel. Dels att det är en förnyelsebar råvara, dels att det är klimatsmart att bygga i trä. Trä som byggmaterial tar marknadsandelar och det är en utveckling som jag är övertygad om kommer att fortsätta, säger Magnus Niklasson. Utvecklingen går också mot prefabricerad produktion för att på så sätt kunna minska kostnaderna i nyproduktionen.

Av de svenska sågverkens totala produktion avsätts omkring 75 procent på den svenska respektive den europeiska marknaden.
– Förutom Sverige är Storbritannien vår största marknad. Det är något av vår hemmaplan. 45 procent av alla trävaror som importeras till Storbritannien kommer från Sverige, säger Magnus Niklasson.

Övriga stora exportmarknader i Europa är Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna.
– En snabbt växande marknad på senare år är den kinesiska. Här finns också en gigantisk potential för svensk sågverksindustri. På senare år har man från den kinesiska statsledningens sida aviserat en vilja att öka byggandet med trä som huvudsakligt material, och man har dessutom ett godkänt regelverk för höghus byggda i trä sedan en tid tillbaka.
– Även om svenska företag kapar åt sig bara en liten andel av kakan skulle det betyda oerhörda volymer. Redan i dag uppgår exporten till Kina till en miljon kubikmeter sågat virke.

Finns det då några orosmoln på himlen?
– Den allmänna världskonjunkturen påverkar såklart. Minskar efterfrågan på viktiga exportmarknader så får det naturligtvis konsekvenser. Ett annat orosmoln är hur förhandlingar i samband med Brexit faller ut. Det man kan befara är en osäkerhet som gör att investerare blir tveksamma att starta nya projekt.
– Samtidigt kommer det positiva signaler från Storbritannien. Regeringen har i dagarna aviserat ett stort program med en offentligt finansierad byggnation av så kallad social housing i flera av de brittiska städerna, säger Magnus Niklasson.

Ett tredje orosmoment är naturligtvis också utvecklingen på den svenska marknaden. Där är det främst räntans utveckling, möjligheter till ränteavdrag och amorteringskrav som kommer att påverka. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor