European Media Partner
Sverige ligger långt framme vad gäller hållbarhet i alla delar av livsmedelskedjan, från primärproducenterna till livsmedelsproducenterna och dagligvaruhandeln. INDUSTRI

”Det svenska lantbruket är ett av världens bästa utifrån miljö och klimatperspektiv” 


Hälsa och hållbarhet spelar allt viktigare roll för den globala konsumenten. I takt med att människor får det bättre och medvetenheten ökar om hur klimatförändringarna påverkar oss förändras också efterfrågan på livsmedel. En växande global efterfrågan finns på ekologiska råvaror och förädlade produkter samt på naturliga produkter (fria från laktos, gluten, tillsatt socker, tillsatser) och på nya växtbaserade proteinkällor.

Sverige ligger långt framme vad gäller hållbarhet i alla delar av livsmedelskedjan, från primärproducenterna till livsmedelsproducenterna och dagligvaruhandeln. Det svenska lantbruket är ett av världens bästa utifrån miljö och klimatperspektiv säger, Maria Varnauskas, Verksamhetsansvarig Try Swedish Exportprogram, Business Sweden.

Sverige ligger långt framme vad gäller hållbarhet i alla delar av livsmedelskedjan, från primärproducenterna till livsmedelsproducenterna och dagligvaruhandeln. Det svenska lantbruket är ett av världens bästa utifrån miljö och klimatperspektiv.     

    Social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet är tre viktiga drivkrafter som utmärker svenska bolag. Olika typer av mat har olika klimatpåverkan. Hållbara matvanor kan bidra till minskade utsläpp, en varierad kost med ökad andel växtbaserad mat kan vara ett sätt, ett annat att minska på matsvinnet.


Export är prioriterat för Sverige, det märks inte minst i livsmedelsstrategin. Målsättningen är att exportandelen av svensk livsmedelsproduktion skall öka från nuvarande 30 procent till 50 procent under 2030. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga exportandelen i övrig industri i Sverige ligger på cirka 70 procent i dag. Det finns en stor outnyttjad potential här för att öka exportandelen inom svensk livsmedelsproduktion.


Kan Sverige bidra globalt till en mer hållbar livsmedelssektor?

Sverige är ledande innovatörer inom hållbar jordbruksproduktion, skogsbruk och användning av bioenergi från restprodukter. Sverige har en väl utvecklad hållbar livsmedelsindustri med standards för allt från användning av kemikalier, bekämpningsmedel, antibiotika till hur djuren behandlas. Det finns högt uppsatta mål för energieffektivisering, matsvinn och etiska affärsmetoder.

    Innovationskraften är betydande då forskning och utvecklingsarbete pågår inom en rad områden. Såsom till exempel inom cirkulär produktion, nya grödor, landbaserad fiskodling, klimatsmarta förpackningar, nya livsmedelsprodukter, hållbara logistiklösningar, digitalisering och innovationer inom foodtech.    

    Att öka den svenska livsmedelsproduktionen för att möta inhemsk efterfrågan på mer hållbart producerade livsmedel och minska importen av mindre hållbara produkter borde vara ett mål framåt. Dessutom att öka exporten av desamma som ett klimatsmart alternativ till den globala marknaden en annan. Det finns en stor potential i att exportera våra produkter och vår kunskap inom området.   

Inom ramen för arbetet inom Team Sweden Livsmedel strävar Business Sweden efter att bidra till att fler livsmedel producerade i Sverige når den internationella marknaden.


Maria Varnauskas, Verksamhetsansvarig Try Swedish Exportprogram, Business Sweden

Dela artikeln

Journalist

Maria Varnauskas

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor