European Media Partner

Digifysisk vård anpassad för dagens samhälle

Att få en läkartid samma dag, vaccinera dig samtidigt som du hämtar ut läkemedelsrecept och ta blodtrycket när du ändå är i farten är nu möjligt med digifysiska vårdgivare som Doktor24.

Möjlighet till vård både via vanliga fysiska undersökningar och digitalt via dator, telefon och surfplatta är det som kallas digifysisk vård. Doktor24 har läkare, sjuksköterskor och psykologer som finns tillgängliga online dygnet runt. På Doktor24:s mottagningar på Apoteket kan man också vaccinera sig, ta prover eller genomgå undersökningar. 

Målet är att erbjuda en sammanhängande vårdkedja med en trygg och smidig vård, både digitalt och fysiskt, där patienten enkelt kan följa sitt ärende och ha full kontroll över alla moment. 

— Under pandemin har vi sett att många nya patientgrupper, till exempel äldre, fått upp ögonen för möjligheten att få hjälp digitalt med olika vårdärenden, vi ser också att många tycker att det är smidigt att få hjälp med enklare vårdärenden direkt på apotek, säger Sanna Siljeholm, medicinskt ansvarig läkare, Doktor24.


Sanna Siljeholm, Medicinskt ansvarig läkare, Doktor24


Så ska vården bli bättre och tillgängligare 

Vården står inför stora utmaningar: bristande tillgänglighet, brist på personal och stigande kostnader när befolkningens vårdbehov ökar. På Doktor24 är man övertygad om att modellen med ett brett vård- och hälsonätverk, med vård både digitalt och fysiskt, kan bidra till en hållbar och tillgänglig sjukvård för alla. I dag finns Doktor24 på cirka 60 apotek i landet och snart öppnar de också egna vårdcentraler. Man utvecklar också nya digitala lösningar som ska underlätta för de som lever med kroniska sjukdomar.

— Det viktiga är att man får rätt hjälp för just sitt behov, oavsett om vården sker digitalt eller fysiskt. De flesta fysiska vårdärenden kan till exempel inledas digitalt där patienten redan innan besöket beskriver sina besvär och svarar på viktiga frågor. Vår vårdmodell med flera olika vårdnivåer, digitalt och fysiskt på hälsorum eller vårdcentral, är smidigt och tryggt för patienten och innebär också att sjukvårdens resurser används så effektivt som möjligt, säger Sanna.


Isolering kan påverka vårt välmående 

För många har vardagen under pandemin förändrats med distansjobb, fritidsintressen som pausats och färre sociala kontakter. Många äldre lider av att inte kunna umgås eller få träffa sina barn och barnbarn på samma sätt.

— Många av våra patienter har stor nytta av möjligheten att prata med en psykolog online. Och man ska inte vänta med att söka hjälp om man mår dåligt. Besvär som till exempel nedstämdhet, ångest eller sömnproblem går dessutom ofta väldigt bra att behandla via video eller chatt. 


Så går ett digifysiskt besök till

Doktor24:s sjuksköterskor finns på plats på 60 apotek över hela landet och utför bland annat vaccinationer via drop-in för TBE, lunginflammationer, bältros och säsongsinfluensa, samt provtagningar och blodtrycksmätning. Just nu utförs även antikroppstester för covid-19. Ett fysiskt besök på en mottagning kan också ingå som en del i ett digitalt vårdmöte om det behövs en fysisk undersökning, till exempel en blodtrycksmätning.

— Våra sjuksköterskor och läkare hjälper till med allt från medicinsk bedömning och rådgivning till behandling. Många besvär går att hantera utan ett fysiskt läkarbesök. Vi hjälper även till med receptförnyelser och kan utfärda intyg och remisser, säger Sanna.
Fakta

Öppettider: Doktor24 har öppet dygnet runt online.

Få hjälp digitalt på doktor24.se: Beskriv ditt ärende, välj en tid, få hjälp via chatt eller video av läkare eller sjuksköterska.

Recept: Doktor24 kan enkelt och tryggt förnya läkemedelsrecept som gått ut

Vaccination: Via drop-in kan du vaccinera dig på över 60 apotek.

Provtagning: På Doktor24:s mottagningar via drop-in

Antikroppstest mot covid-19: På alla Hälsorum och Doktor24-mottagningar utför vi test för att se om man har antikroppar mot covid-19 

För mer information: www.Doktor24.se 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor