European Media Partner

Digital inkludering – en rättvisefråga

Ungefär 1 miljon svenskar står utanför det digitala samhället, varav flera är äldre. Men alla seniorer är inte digitala nybörjare. Några har betydande digitala färdigheter, en del klarar mycket men upplever osäkerhet kring bankärenden, andra använder inga digitala lösningar alls i sin vardag.

Coronakrisen har blottlagt hur samhällets oförmåga till digital inkludering drabbar seniorer. De som helt saknar eller upplever otrygghet med digitala verktyg och tjänster får svårt att leva ett fritt och mer tillgängligt liv. 


Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna


Kontakt med anhöriga, dagliga inköp, läkarbesök, föreningsaktiviteter, få tillgång till medicin och betala räkningar blir otryggt eller omöjligt. Det kan leda till ensamhet, utanförskap och risk för sjukdom. 


Fler måste ges möjlighet och trygghet i att använda olika digitala tjänster. Det handlar om demokrati, rättvisa och inkludering. SPF Seniorerna menar att hela samhället måste ta ett större ansvar för digital inkludering. Men ansvaret faller förstås tungt på det offentliga. 


Vi vill se en digital inkluderingsreform där det offentliga tar huvudansvar för att alla invånare, kostnadsfritt, har möjlighet att skaffa och utveckla digital kompetens. Framförallt kommunerna måste här uppfylla sitt samhällsuppdrag inom ramen för vuxnas lärande.


Det bör också övervägas att skattesubventionera inköp av digitala verktyg och internetuppkoppling för de med låga inkomster, förbättra bredbandstäckningen på landsbygden och att alla särskilda boenden ska ha trådlöst internet.


Resurser för lärande och utbildning i digital kompetens till organisationer, studieförbund och andra som arbetar med folkbildning behöver samtidigt förstärkas. Och vi ser ett behov av en tydlig punkt dit man som osäker användare kan vända sig för frågor, vägledning och stöd. Digidel-centren, exempelvis, behöver kraftigt höjda anslag. 


Digital inkludering är en rättvise- och demokratifråga och ett viktigt sätt att motverka ensamhet och utanförskap.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor