European Media Partner

Digital vårdkompass i coronatider

En annorlunda situation ställer krav på nya lösningar inom vård, omsorg och socialtjänst.

Digital Vård och omsorg är en hemsida som tagits fram för att stötta kommuner och myndigheter i det komplexa arbete som krävs i och med coronapandemin.

— Vi lever i konstiga tider, och det krävs extraordinära lösningar för att möta de utmaningar som man stöter på i socialtjänstens olika verksamheter. Den här sajten är till för att stötta i arbetet och i den omställningen som det innebär att gå från analogt och fysiskt till digitalt och på distans, säger Maria Gill vid RISE Research Institutes of Sweden.


Hemsidan fungerar som en informationsportal med samlat material, där man enkelt kan hitta information på ett och samma ställe, samt som en stödportal för de som verkar inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Flera myndigheter och organisationer ligger bakom hemsidan och de olika samverkande nationella aktörerna säkerställer att innehållet på hemsidan är relevant och trovärdigt. 


Här kan kommuner och organisationer få råd och vägledning i hur de bör följa gällande lagar om till exempel sekretess och upphandling, hur de kommer igång med olika digitala tjänster som kan underlätta arbetet, samt hur redan implementerade tjänster kan anpassas och breddas inom verksamheten. De samverkande aktörerna kan också gå in och stötta i det arbete som sker ute i kommunerna.


På hemsidan kan man också hitta länkar till relevant material som samlats och tagits fram för att hjälpa och ge stöd i det nya läge vi befinner oss i i och med coronapandemin. Här kan man också ta del av publicerade sammanställningar, forskning och relevant kunskap, samt stöd- och checklistor. På hemsidan delas också andras erfarenheter som kan inspirera och guida i det egna arbetet. 

— Det är viktigt att vi samarbetar. Det handlar om samverkan, och att dela med sig för att tillsammans erbjuda något bättre än vad vi själva kan åstadkomma, säger Maria. 


Hemsidan digitalvardochomsorg.se upprätthålls av RISE i samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Inera, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, IT & telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4health samt medfinansieras av Socialdepartementet.


ri.se/svDela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor